Soru:

d de P d To d2 Yukarıda paralel dy ve da, paralel dz ve d4 doğruları çizilerek oluşan yeşil eskenar dörtgen şeklindeki böl- geni

d
de
P
d
To
d2
Yukarıda paralel dy ve da, paralel dz ve d4 doğruları
çizilerek oluşan yeşil eskenar dörtgen şeklindeki böl-
genin içinde T noktası ve dışında P noktası alınıyor.
P noktasının dört doğruya uzaklıkları toplamı 12 cm
ve T noktasının dört doğruya uzaklıkları toplamı 10
cm dir.
Buna göre, P noktasının d, doğrusuna uzaklığı
kaç cm dir?
A) 2
B) 5
C) 6
D) 7,5
E) 8,5

d de P d To d2 Yukarıda paralel dy ve da, paralel dz ve d4 doğruları çizilerek oluşan yeşil eskenar dörtgen şeklindeki böl- genin içinde T noktası ve dışında P noktası alınıyor. P noktasının dört doğruya uzaklıkları toplamı 12 cm ve T noktasının dört doğruya uzaklıkları toplamı 10 cm dir. Buna göre, P noktasının d, doğrusuna uzaklığı kaç cm dir? A) 2 B) 5 C) 6 D) 7,5 E) 8,5