Geometri Konuları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
m
ane
ğer
vam
onra
göre
lmış-
E) 27
34.
CAP
HO
A
K
EB
DENEME-2
B
ABCD ve HBFE birer dikdörtgendir.
IKBI = 6 cm, IBC| = 12 cm
B) 72
F
Yukarıda verilenlere göre, Alan(HBFE) kaç
cm² dir?
A) 64
C) 76 D) 78
E) 96
Geometri
Dikdörtgen
m ane ğer vam onra göre lmış- E) 27 34. CAP HO A K EB DENEME-2 B ABCD ve HBFE birer dikdörtgendir. IKBI = 6 cm, IBC| = 12 cm B) 72 F Yukarıda verilenlere göre, Alan(HBFE) kaç cm² dir? A) 64 C) 76 D) 78 E) 96
5.
Aşağıdaki masa takvimi üçgen dik prizma biçiminde olup
üçgen olan yüzeyleri açık ve E noktasının [AB] doğru par-
çasına en kısa uzaklığı 12 birimdir.
3
13
A
10
01
B
2020
January
-
15
IAEI = IBEI, IABI= 10 birim, IBCI= 15 birim
Buna göre, takvimin yüzey alanı kaç birimkaredir?
(Takvim kağıdının kalınlığı önemsenmeyecektir.)
A) 360
B) 420
C) 480
D) 540
3015+
1010
2
E) 600
7.
Aşa
nin
line
61
Geometri
Dik Prizmalar
5. Aşağıdaki masa takvimi üçgen dik prizma biçiminde olup üçgen olan yüzeyleri açık ve E noktasının [AB] doğru par- çasına en kısa uzaklığı 12 birimdir. 3 13 A 10 01 B 2020 January - 15 IAEI = IBEI, IABI= 10 birim, IBCI= 15 birim Buna göre, takvimin yüzey alanı kaç birimkaredir? (Takvim kağıdının kalınlığı önemsenmeyecektir.) A) 360 B) 420 C) 480 D) 540 3015+ 1010 2 E) 600 7. Aşa nin line 61
IM Bakış
6.
a
T
B
a
2
A
A
B
Yukarıda verilen KLM dik üçgeninin L köşesi A köşe-
sine, M köşesi ise BC kenarı üzerine gelecek biçimde
ABC üçgeninin üzerine yerleştirildiğinde aşağıdaki
şekilde verilen ölçüler ve uzunluklar oluşmaktadır.
30°
Kolay Kolay - Orta
10
2 M
8
Buna göre, |AB| kaç birimdir?
A) 12
B) 4√10 C) 13
Orta
d
C K
C
Orta - Zor
Zor
TEST - 7
D) 14
M
m(KAB) = m(BAM)
m(MAC) = 30°
|BC| = 10 birim
|MT|= 2 birim
|BM| = 2 birim
E) 15
Aşağıda önden görünüşü verilen ABCD dikdörtgeni
biçimindeki üstü açık kalemlik, 12 cm'lik kenarı üzerinde
18
A
2²
18
Geometri
Pisagor Teoremi
IM Bakış 6. a T B a 2 A A B Yukarıda verilen KLM dik üçgeninin L köşesi A köşe- sine, M köşesi ise BC kenarı üzerine gelecek biçimde ABC üçgeninin üzerine yerleştirildiğinde aşağıdaki şekilde verilen ölçüler ve uzunluklar oluşmaktadır. 30° Kolay Kolay - Orta 10 2 M 8 Buna göre, |AB| kaç birimdir? A) 12 B) 4√10 C) 13 Orta d C K C Orta - Zor Zor TEST - 7 D) 14 M m(KAB) = m(BAM) m(MAC) = 30° |BC| = 10 birim |MT|= 2 birim |BM| = 2 birim E) 15 Aşağıda önden görünüşü verilen ABCD dikdörtgeni biçimindeki üstü açık kalemlik, 12 cm'lik kenarı üzerinde 18 A 2² 18
alabile-
i vardır?
E) 7
ay
C
= X
aç santi-
E) 20
3.
ABC üçgen, |AE| = |AB|, |DC| = 9 cm
|BD| = |DE| = 6 cm, |EC| = 4 cm
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç san-
timetredir?
A) 7
D
2
B)
A
12
E
1
15
2
a
B
C)
X
23
D) 2√2
C
D) 8 E) 9
Yukarıdaki verilere göre, x kaç santi-
metredir?
A) 2
B) √5
ABC ve ADC
dik üçgen
[AD] [AC]
[AB] [BC]
[CD] açiortay
|AD| = 2 cm
|EB| = 1 cm
|EC| = X
E) 3
77
C) √6
Geometri
Üçgende İç ve Dış Açıortay
alabile- i vardır? E) 7 ay C = X aç santi- E) 20 3. ABC üçgen, |AE| = |AB|, |DC| = 9 cm |BD| = |DE| = 6 cm, |EC| = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç san- timetredir? A) 7 D 2 B) A 12 E 1 15 2 a B C) X 23 D) 2√2 C D) 8 E) 9 Yukarıdaki verilere göre, x kaç santi- metredir? A) 2 B) √5 ABC ve ADC dik üçgen [AD] [AC] [AB] [BC] [CD] açiortay |AD| = 2 cm |EB| = 1 cm |EC| = X E) 3 77 C) √6
5.
metredir?
A) 3
B) 4
CY5
Stux
A
D
LO
5
D) 6 E) 7
B
ABC üçgen, [AC] açıortay
|AD| = 5 cm, |AC| = 7 cm
X
7
C
Yukarıdaki verilere göre, x in alabile-
ceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6 E) 7
1.
2
Geometri
Bileşik Önermeler
5. metredir? A) 3 B) 4 CY5 Stux A D LO 5 D) 6 E) 7 B ABC üçgen, [AC] açıortay |AD| = 5 cm, |AC| = 7 cm X 7 C Yukarıdaki verilere göre, x in alabile- ceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 1. 2
4. (13) A © B(7,5)
D
[AB] ve [CD] ile eşleştirilmiş yukarıdaki elektrik dire-
ğinde; JAC] = |CB|, [AB] 1 [CD], A(1,3) ve B(7,5) dir.
Buna göre, elektrik direğinin gövdesini taşıyan CD
doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 3x-8
C)y=-3x-16
B) y=-3x+8
D) y=-3x+16
E) y = 3x+4
Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
4. (13) A © B(7,5) D [AB] ve [CD] ile eşleştirilmiş yukarıdaki elektrik dire- ğinde; JAC] = |CB|, [AB] 1 [CD], A(1,3) ve B(7,5) dir. Buna göre, elektrik direğinin gövdesini taşıyan CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = 3x-8 C)y=-3x-16 B) y=-3x+8 D) y=-3x+16 E) y = 3x+4
ir.
pi
CAP
38.
m
6
A
H
-
Im
........
O
L
8
B) 84
G
IADI=3 cm, IABI= 8 cm
IEFI = 4 cm, IAEI = 6 cm
B
DENEME-1
ABCD ve EFGH dikdörtgenleri birbirine paraleldir.
[AE] [AB], [HD] 1 [DC]
C
Yukarıda verilenlere göre, cismin hacmi kaç
cm³ tür?
A) 72
C) 96 D) 100 E) 108
Geometri
Dik Prizmalar
ir. pi CAP 38. m 6 A H - Im ........ O L 8 B) 84 G IADI=3 cm, IABI= 8 cm IEFI = 4 cm, IAEI = 6 cm B DENEME-1 ABCD ve EFGH dikdörtgenleri birbirine paraleldir. [AE] [AB], [HD] 1 [DC] C Yukarıda verilenlere göre, cismin hacmi kaç cm³ tür? A) 72 C) 96 D) 100 E) 108
Dik koordinat düzleminde à ve b vektörleri için
al-2, 6-3 eşitlikleri veriliyor.
2π
3
a ve b vektörleri arasındaki açı radyan oldu-
ğuna göre, (a+36,2a-b) iç çarpımı kaçtır?
A) -36 B)-34 C) -32
D) BO
E) 38
BO
Geometri
Dönüşüm Geometrisi
Dik koordinat düzleminde à ve b vektörleri için al-2, 6-3 eşitlikleri veriliyor. 2π 3 a ve b vektörleri arasındaki açı radyan oldu- ğuna göre, (a+36,2a-b) iç çarpımı kaçtır? A) -36 B)-34 C) -32 D) BO E) 38 BO
M
2.
Şekil-1'de 250 cm uzunluğundaki merdivenin üst ucu
A noktasından duvara dayalı dururken alt ucu, B nok-
tasından C noktasına Şekil-2'deki gibi duvar üzerinde
sürüklenmektedir.
A
*+70/
E!
250
B
X
Şekil-1
Ei
B
Şekil-2
A, D, E ve E, B, C noktaları doğrusal
|AD|-|EB| = 20 cm, |ED| = 150 cm
olduğuna göre, |EB| + |ED| uzunluğu kaç cm'dir?
400.50
$20000
A) 120
B) 130 C) 140 D) 150 E) 160
x^² + (x+170)² = 250 ²= 150² + (x+n) ³²
2x +340x= 420.80
7071
YAYINL
X+170x=210.80/70 240
X (X+170)=17 (X=70
Şekil-1'de her iki kat arasi 2 m olan iki bina arasına
çekilen 10 m uzunluğundaki çanak anten kablosu
görülmektedir. Farklı bir kablonun zeminden topraklama
alması için 4 m uzunluğunda demir çubuğa her iki bina
arasına zemine dik olacak biçimde Şekil-2'deki gibi
konumlanmıştır.
8N
Geometri
Öklid Teoremi
M 2. Şekil-1'de 250 cm uzunluğundaki merdivenin üst ucu A noktasından duvara dayalı dururken alt ucu, B nok- tasından C noktasına Şekil-2'deki gibi duvar üzerinde sürüklenmektedir. A *+70/ E! 250 B X Şekil-1 Ei B Şekil-2 A, D, E ve E, B, C noktaları doğrusal |AD|-|EB| = 20 cm, |ED| = 150 cm olduğuna göre, |EB| + |ED| uzunluğu kaç cm'dir? 400.50 $20000 A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160 x^² + (x+170)² = 250 ²= 150² + (x+n) ³² 2x +340x= 420.80 7071 YAYINL X+170x=210.80/70 240 X (X+170)=17 (X=70 Şekil-1'de her iki kat arasi 2 m olan iki bina arasına çekilen 10 m uzunluğundaki çanak anten kablosu görülmektedir. Farklı bir kablonun zeminden topraklama alması için 4 m uzunluğunda demir çubuğa her iki bina arasına zemine dik olacak biçimde Şekil-2'deki gibi konumlanmıştır. 8N
22
36. Şekil 1 de verilen O merkezli yarım daire biçimindeki
kâğıt, [DC] boyunca katlandığında B köşesi Şekil 2 deki
gibi B' noktasına gelmektedir.
Şekil 1
Şekil 2
A
B'
O
30
D
O C
10°
Şekil 2 de [OD] ve [BD] çizildiğinde; ODC açısının
ölçüsü 10° olduğuna göre, OB'D açısının ölçüsü (x)
kaç derece olur?
A) 30
B) 35
C) 40
-2x+9=90
DY 45
B
E) 50
Geometri
Çemberde Açılar
22 36. Şekil 1 de verilen O merkezli yarım daire biçimindeki kâğıt, [DC] boyunca katlandığında B köşesi Şekil 2 deki gibi B' noktasına gelmektedir. Şekil 1 Şekil 2 A B' O 30 D O C 10° Şekil 2 de [OD] ve [BD] çizildiğinde; ODC açısının ölçüsü 10° olduğuna göre, OB'D açısının ölçüsü (x) kaç derece olur? A) 30 B) 35 C) 40 -2x+9=90 DY 45 B E) 50
4.
6
son
B
A
G 6
SD
E
AF
ABC üçgeninde
G, ağırlık merkezi
[EC] 1 d,
[GH] Ld
[AF] 1 d,
[BD] 1 d
|AF|= 6 br, |EC| = 1 br
|BD| = 4 br
20
D
C.
Yukarıda verilenlere göre, |GH| = x kaç br dir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
PADO
C
Geometri
Üçgende İç ve Dış Açıortay
4. 6 son B A G 6 SD E AF ABC üçgeninde G, ağırlık merkezi [EC] 1 d, [GH] Ld [AF] 1 d, [BD] 1 d |AF|= 6 br, |EC| = 1 br |BD| = 4 br 20 D C. Yukarıda verilenlere göre, |GH| = x kaç br dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 PADO C
33.
A(12)
150
Ay+x-1=0
C)y=x-2
B(7.0)
Yukanda bir yerleşim bölgesinin krokisinin analitik düz-
lem ile eşlemesi verilmiştir.
A(1,2) ve B(7,8) konumlu bölgelerden geçen doğ-
rusal AB otoyolu ile 15° lik açı oluşturacak bir şe-
kilde doğrusal yol yapmak isteyen kara yollarının
seçmesi gereken yolun denklemi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
B
B) y-x+1=0
D) x + √3y-1=0
E)y=√3x+2
Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
33. A(12) 150 Ay+x-1=0 C)y=x-2 B(7.0) Yukanda bir yerleşim bölgesinin krokisinin analitik düz- lem ile eşlemesi verilmiştir. A(1,2) ve B(7,8) konumlu bölgelerden geçen doğ- rusal AB otoyolu ile 15° lik açı oluşturacak bir şe- kilde doğrusal yol yapmak isteyen kara yollarının seçmesi gereken yolun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? B B) y-x+1=0 D) x + √3y-1=0 E)y=√3x+2
|AB| = |AC| olan herhangi bir ABC ikizkenar üçgeni
için [BC] üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası
alınıyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?
A) |AB| >|AD|
C) |AB| > |CD|
E) |BD| > |AB|
B) |AB| > |BD|
D) |AD| > |BD|
Geometri
Açı-Kenar Bağıntıları
|AB| = |AC| olan herhangi bir ABC ikizkenar üçgeni için [BC] üzerinde B ve C'den farklı bir D noktası alınıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) |AB| >|AD| C) |AB| > |CD| E) |BD| > |AB| B) |AB| > |BD| D) |AD| > |BD|
6. 1. Y
II. F.
yazı
Bu ac
criar
i
ya .
yo
Kite
-lect
Jeri,
r
» DENEME 9
31.
Şekil 1
D) 6(√3-1)
tirilebil
E) 6
D) IV.
30°
60
m(ACE)=30°, m (CEB) = 60°,ICDI=1 DE 1=6br
Şekil 1 de kapakları kapalı konumda iken görülen
dolabın iki kapağı Şekil 2 deki gibi açıldığında A ve
B köşeleri arasındaki uzaklık kaç br'dir?
A) 12√3
B) 12(√3-1)
C) 6√3
Şekil 2
Geometri
Trigonometrik Oranlar
6. 1. Y II. F. yazı Bu ac criar i ya . yo Kite -lect Jeri, r » DENEME 9 31. Şekil 1 D) 6(√3-1) tirilebil E) 6 D) IV. 30° 60 m(ACE)=30°, m (CEB) = 60°,ICDI=1 DE 1=6br Şekil 1 de kapakları kapalı konumda iken görülen dolabın iki kapağı Şekil 2 deki gibi açıldığında A ve B köşeleri arasındaki uzaklık kaç br'dir? A) 12√3 B) 12(√3-1) C) 6√3 Şekil 2
12. Bir aktar, kış mevsiminde soğuk algınlığına karşı etkili
olan bir kış çayı karışımı hazırlamıştır. Aşağıdaki tablo-
da bu çay için kullandığı ürünler ve miktarları verilmiştir.
28
35
A) 2²3
5121
256
7 A
Ihlamur
Zencefil
Zerdeçal
Kuşburnu
B) 222
1281
64
8
342
wwwwwwwwww
16 z
8
D
326 miligram
810 miligram
230 miligram
415 miligram
Bu aktar bu ürünlerin tamamını kullanarak hazırladığı
karışımla eşit ağırlıkta 512 paket çay hazırlıyor.
Buna göre, her bir paketteki çayın ağırlığı kaç
miligramdır?
C) 221
10
D),219
162/2
26
C
10
24
30
11
2
30
2
30
2
30
¹2
E) 218
164
24
16
2
E 12 A
Geometri
Üçgende Açılar
12. Bir aktar, kış mevsiminde soğuk algınlığına karşı etkili olan bir kış çayı karışımı hazırlamıştır. Aşağıdaki tablo- da bu çay için kullandığı ürünler ve miktarları verilmiştir. 28 35 A) 2²3 5121 256 7 A Ihlamur Zencefil Zerdeçal Kuşburnu B) 222 1281 64 8 342 wwwwwwwwww 16 z 8 D 326 miligram 810 miligram 230 miligram 415 miligram Bu aktar bu ürünlerin tamamını kullanarak hazırladığı karışımla eşit ağırlıkta 512 paket çay hazırlıyor. Buna göre, her bir paketteki çayın ağırlığı kaç miligramdır? C) 221 10 D),219 162/2 26 C 10 24 30 11 2 30 2 30 2 30 ¹2 E) 218 164 24 16 2 E 12 A
7
33.
5
198
3)
Şekilde verilen yarıçapları 4 cm ve 8 cm olan çemberlerin
merkezleri arası uzaklık 4√2 cm dir.
do
Buna göre, çemberleri saran ipin çemberlere değmeyen
kısmının uzunluğu en az kaç cm dir?
A) 6
B) 8
D) 10
E) 12
C) 9
Geometri
Çemberin Çevresi
7 33. 5 198 3) Şekilde verilen yarıçapları 4 cm ve 8 cm olan çemberlerin merkezleri arası uzaklık 4√2 cm dir. do Buna göre, çemberleri saran ipin çemberlere değmeyen kısmının uzunluğu en az kaç cm dir? A) 6 B) 8 D) 10 E) 12 C) 9