Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Geometri Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
DENEME 5
36. Dik koordinat düzlemine kısa kenar uzunluğu 1 birim ve
uzun kenar uzunluğu 3 birim olan dikdörtgen biçimindeki
mavi kartonlar şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
A)
Ardından A(3, 0) noktasından geçen d doğrusu çizilerek
mavi renkli bölgenin alanı iki eş parçaya ayrılmıştır.
7
3
y
Buna göre, d doğrusunun y eksenini kestiği nokta-
nın ordinatı kaçtır?
B)
0 A(3, 0)
9|4
C)
21
8
16
8.3=24
112
(D)
808
E)
27
3), 42
Geometri
Doğrunun Analitik İncelenmesi
DENEME 5 36. Dik koordinat düzlemine kısa kenar uzunluğu 1 birim ve uzun kenar uzunluğu 3 birim olan dikdörtgen biçimindeki mavi kartonlar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A) Ardından A(3, 0) noktasından geçen d doğrusu çizilerek mavi renkli bölgenin alanı iki eş parçaya ayrılmıştır. 7 3 y Buna göre, d doğrusunun y eksenini kestiği nokta- nın ordinatı kaçtır? B) 0 A(3, 0) 9|4 C) 21 8 16 8.3=24 112 (D) 808 E) 27 3), 42
LER
KUT
Ç
nav Tarzı
Yukarıda birim kareli kâğıt üzerine ABC üçgeni çizil-
miştir.
Buna göre A ve B açılarının toplamının tanjantı kaç-
tir?
A)-2
B)-1
AY
B(c,d)
D)
√3.a)
E)
tonguç kampüs
8
TRIGONOMETRI
10.
S
Yukanda yançapm
vantilatörün perwa
tinlip durduruldu
yor.
AA' yayının uzun
bu yayı gören me
A) 10
3) 15
Geometri
Trigonometrik Denklemler
LER KUT Ç nav Tarzı Yukarıda birim kareli kâğıt üzerine ABC üçgeni çizil- miştir. Buna göre A ve B açılarının toplamının tanjantı kaç- tir? A)-2 B)-1 AY B(c,d) D) √3.a) E) tonguç kampüs 8 TRIGONOMETRI 10. S Yukanda yançapm vantilatörün perwa tinlip durduruldu yor. AA' yayının uzun bu yayı gören me A) 10 3) 15
37.
D
K
A
E
D
B
Birim karelerden oluşan ve yukarıda bir kısmı verilmiş bir
kâğıdın üzerine, köşelerinden ikisi K ve L olacak biçimde
bir eşkenar dörtgen çiziliyor.
Buna göre, çizilen eşkenar dörtgenin köşelerinden biri
hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
39
AYINLARI
Geometri
Eşkenar Dörtgen
37. D K A E D B Birim karelerden oluşan ve yukarıda bir kısmı verilmiş bir kâğıdın üzerine, köşelerinden ikisi K ve L olacak biçimde bir eşkenar dörtgen çiziliyor. Buna göre, çizilen eşkenar dörtgenin köşelerinden biri hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz? A) A B) B C) C D) D E) E 39 AYINLARI
ve Ill
Orta Düzey
4. *<α<
3r
2
olduğuna göre,
1. tana - cota < 0
II. sin a cos a > 0
III. sin 2a + cos a < 0
A) Yalnız II
eşitsizliklerinden hangileri daima doğrudur?
D) II ve III
36957
B) I ve II
KODU ORUT
YAZ
E) I, II ve III
C) I've Il
1
Geometri
Trigonometrik Denklemler
ve Ill Orta Düzey 4. *<α< 3r 2 olduğuna göre, 1. tana - cota < 0 II. sin a cos a > 0 III. sin 2a + cos a < 0 A) Yalnız II eşitsizliklerinden hangileri daima doğrudur? D) II ve III 36957 B) I ve II KODU ORUT YAZ E) I, II ve III C) I've Il 1
1.
A
A) 5
D5 C
30°
Bir Adım Ötesi
X
B
H
E
ABCD yamuk
[DC]//[AB]
[DH] [AE]
m(EAB)=30°
|CE| = |EB|
|DC| =5 birim
|AB| = 11 birim
11
B
Yukarıdaki verilere göre, |DH|=x kaç birimdir?
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
3.
E
Benzer
aynıyso
vardır
eis
Yayınlan
AI
Y
g
A
4. E
Geometri
Yamuk
1. A A) 5 D5 C 30° Bir Adım Ötesi X B H E ABCD yamuk [DC]//[AB] [DH] [AE] m(EAB)=30° |CE| = |EB| |DC| =5 birim |AB| = 11 birim 11 B Yukarıdaki verilere göre, |DH|=x kaç birimdir? B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3. E Benzer aynıyso vardır eis Yayınlan AI Y g A 4. E
aç tanesi
ağaç
bulm
nin
mıştır
eklikte
B
10
LO
5
3000 0
ABCD bir dörtgen, [AB] 1 [AD], [AB] // [CE],
|AD| = 2|CE| = 10 cm
We us
olduğuna göre, A(BCD) kaç santimetrekaredir?
A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
E) 25
Turg
doa
Geometri
Üçgende Alan
aç tanesi ağaç bulm nin mıştır eklikte B 10 LO 5 3000 0 ABCD bir dörtgen, [AB] 1 [AD], [AB] // [CE], |AD| = 2|CE| = 10 cm We us olduğuna göre, A(BCD) kaç santimetrekaredir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 25 Turg doa
A D
B
C E
F
ABC ve DEF üçgeni biçimindeki iki kâğıt şekildeki
gibi birleştiriliyor.
A) 12
A(D)
G₁
B) 13
•G₂
B
C(E)
Son durumda ABF üçgeninin ağırlık merkezi G₁, ACF
üçgeninin ağırlık merkezi ise G₂ dir. |G₁ G₂|=5 birim
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç birimdir?
C) 14
F
D) 15
E) 16
Geometri
Üçgende Kenarortay
A D B C E F ABC ve DEF üçgeni biçimindeki iki kâğıt şekildeki gibi birleştiriliyor. A) 12 A(D) G₁ B) 13 •G₂ B C(E) Son durumda ABF üçgeninin ağırlık merkezi G₁, ACF üçgeninin ağırlık merkezi ise G₂ dir. |G₁ G₂|=5 birim Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç birimdir? C) 14 F D) 15 E) 16
2
O
36
B
C ABCD bir paralelkenar
[AC] ve [BD] köşegen
|OC| = |OE|
m(ACD) = 36°
m(AEO) = 80°
807
E
Yukandaki verilere göre, m(EAB) = x kaç derecedir?
A) 54
B) 50
C) 48
D) 44
C
E) 34
ABC ve ADE birer
üçgen
A, C, E doğrusal
ABLAC
A
5.
Geometri
Paralelkenar
2 O 36 B C ABCD bir paralelkenar [AC] ve [BD] köşegen |OC| = |OE| m(ACD) = 36° m(AEO) = 80° 807 E Yukandaki verilere göre, m(EAB) = x kaç derecedir? A) 54 B) 50 C) 48 D) 44 C E) 34 ABC ve ADE birer üçgen A, C, E doğrusal ABLAC A 5.
pikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kutunun bir
yüzeyine iğne ile küçük bir delik açıp karanlık bir ortamda
alevinin delikli yüzeyin karşı yüzeyinde şekildeki gibi ters
bu deliğin önüne yanan bir mum koyduğumuzda mum
görüntüsü elde edilir.
Pinhole kamerası olarak isimlendirilen bu delik ışığın
doğrusal yolla yayıldığını gösterir. Bu aynı zamanda
fotoğraf makinelerinin çalışma prensibini gösteren bir
düzlemdir.
10 cm
40 cm
O
C) 5
Yukarıdaki düzenekte verilen uzunluk değerlerine
göre, deliğin karşı yüzeyinde oluşan görüntüdeki
alevin boyu kaç cm dir?
A) 3
B) 4
20 cm
D) 6
E) 7
i
13
Geometri
Üçgenlerde Benzerlik
pikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kutunun bir yüzeyine iğne ile küçük bir delik açıp karanlık bir ortamda alevinin delikli yüzeyin karşı yüzeyinde şekildeki gibi ters bu deliğin önüne yanan bir mum koyduğumuzda mum görüntüsü elde edilir. Pinhole kamerası olarak isimlendirilen bu delik ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir. Bu aynı zamanda fotoğraf makinelerinin çalışma prensibini gösteren bir düzlemdir. 10 cm 40 cm O C) 5 Yukarıdaki düzenekte verilen uzunluk değerlerine göre, deliğin karşı yüzeyinde oluşan görüntüdeki alevin boyu kaç cm dir? A) 3 B) 4 20 cm D) 6 E) 7 i 13
12. ABC eşkenar üçgeni biçiminde düz bir kartonda [ED] // [BC]
olmak üzere, ADE üçgensel parçası aşağıdaki gibi [DE]
boyunca katlanıyor.
B
A)
2
w|n
D
5
8
AD
|DB|
olduğuna göre, cosx değeri kaçtır?
B)
E
C B
13
14
ve m(BCA') = x
C)
5
541
8
A'
D)
11
15
E
X
d
C
E)
Geometri
Trigonometrik Denklemler
12. ABC eşkenar üçgeni biçiminde düz bir kartonda [ED] // [BC] olmak üzere, ADE üçgensel parçası aşağıdaki gibi [DE] boyunca katlanıyor. B A) 2 w|n D 5 8 AD |DB| olduğuna göre, cosx değeri kaçtır? B) E C B 13 14 ve m(BCA') = x C) 5 541 8 A' D) 11 15 E X d C E)
|BC| = 3k + 8k = 11k = 11 cm bulunur.
ÖRNEK 3
0 < a <
TU
8
tan 4a
olmak üzere,
3
==
olduğuna göre, tana kaçtır?
Ra
49
tonza =
-
5
24
97
Çözüm
Bu sorunun çözümünde de adımda anlattığımız ikizke-
nar üçgenden yararlanacağız.
pe c/w
Z%3
3
1-1/32 133
3/5 = 1/3
-
MIJ
Geometri
Toplam-Fark Formülleri
|BC| = 3k + 8k = 11k = 11 cm bulunur. ÖRNEK 3 0 < a < TU 8 tan 4a olmak üzere, 3 == olduğuna göre, tana kaçtır? Ra 49 tonza = - 5 24 97 Çözüm Bu sorunun çözümünde de adımda anlattığımız ikizke- nar üçgenden yararlanacağız. pe c/w Z%3 3 1-1/32 133 3/5 = 1/3 - MIJ
11.
3
2
B
E
60°
8
A
X
10
D
C
Şekildeki ABC üçgen, m(ABC) = 60°, IADI = ICDI,
IBCI=10 cm, IAEI = 8 cm ve IBEI = 2 cm'dir.
Buna göre, IDEI = x kaç cm'dir?
A) 3√5 B) 4√3 C) 7 D) 2√13 E) 8
0-1
I
A
lk fo
2
kin
B
Geometri
Kosinüs Teoremi
11. 3 2 B E 60° 8 A X 10 D C Şekildeki ABC üçgen, m(ABC) = 60°, IADI = ICDI, IBCI=10 cm, IAEI = 8 cm ve IBEI = 2 cm'dir. Buna göre, IDEI = x kaç cm'dir? A) 3√5 B) 4√3 C) 7 D) 2√13 E) 8 0-1 I A lk fo 2 kin B
rtgen
Frim
im
- S.
X=1
136
12.
152/2 egoe
26 Al
1 3
A
6
B
E
B) 20
C
ABCD dörtgen
ADL DC
DE EB
|AD| = 6 birim
|DC| = 4 birim
4 +6
H
2
= 16+ 34
Buna göre, A(ABCD) kaç birimkaredir?
A) 24
C) 18 D) 16
52
E) 14
3.
Geometri
Dörtgenler
rtgen Frim im - S. X=1 136 12. 152/2 egoe 26 Al 1 3 A 6 B E B) 20 C ABCD dörtgen ADL DC DE EB |AD| = 6 birim |DC| = 4 birim 4 +6 H 2 = 16+ 34 Buna göre, A(ABCD) kaç birimkaredir? A) 24 C) 18 D) 16 52 E) 14 3.
A
19. 0<x<
TU
2
0<x< olmak üzere,
A
A)=1/12
3
cosecx.cotx.(1 – cosx) =
SO
sine: jeblillize
ise secx değeri aşağıdakilerden hangisidir?
aliysa legiend pye
1
4
Fiibisionari nobiliebipes izsbeti s. röp anus
B) 2/3
D) 3/20
E) 3
C) 1
18+1(8
A
12-5(0
(A
Geometri
Trigonometrik Denklemler
A 19. 0<x< TU 2 0<x< olmak üzere, A A)=1/12 3 cosecx.cotx.(1 – cosx) = SO sine: jeblillize ise secx değeri aşağıdakilerden hangisidir? aliysa legiend pye 1 4 Fiibisionari nobiliebipes izsbeti s. röp anus B) 2/3 D) 3/20 E) 3 C) 1 18+1(8 A 12-5(0 (A
Düzlemde çizilen ABC üçgeninin AB, BC ve AC kenarlarının
uzunlukları sırasıyla 8, 15 ve 18 birimdir. A merkezli AB yarı-
çaplı çember çizildiğinde AC kenarını D noktasında kesiyor.
C merkezli CD yarıçaplı çember çizildiğinde BC kenarını E
noktasında kesiyor.
Buna göre, IBEI uzunluğu kaç birimdir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
3.
E) 8
Geometri
Çemberde Teğet
Düzlemde çizilen ABC üçgeninin AB, BC ve AC kenarlarının uzunlukları sırasıyla 8, 15 ve 18 birimdir. A merkezli AB yarı- çaplı çember çizildiğinde AC kenarını D noktasında kesiyor. C merkezli CD yarıçaplı çember çizildiğinde BC kenarını E noktasında kesiyor. Buna göre, IBEI uzunluğu kaç birimdir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 3. E) 8
36.
A)
B)
B
4
I. Şekil
II. Şekil
ABCD dik yamuğunun taralı BCD bölgesi I. Şekil'deki gibi
[DB] boyunca katlandığında C noktası [AD] üzerindeki
C' noktasına geliyor.
Buna göre, I. Şekil'deki
|AB|
|DC|
D
C'
A
C) 2
oranı kaçtır?
D)
E) 3
Geometri
Üçgende İç ve Dış Açıortay
36. A) B) B 4 I. Şekil II. Şekil ABCD dik yamuğunun taralı BCD bölgesi I. Şekil'deki gibi [DB] boyunca katlandığında C noktası [AD] üzerindeki C' noktasına geliyor. Buna göre, I. Şekil'deki |AB| |DC| D C' A C) 2 oranı kaçtır? D) E) 3