Soru:

D E) r? Dünya nüfusu tarih boyunca sürekli bir artma eğilimi göstermiştir. Bazı dönemlerde hızlı nüfus artışları yaşanmıştır. Uz

D
E)
r?
Dünya nüfusu tarih boyunca sürekli bir artma
eğilimi göstermiştir. Bazı dönemlerde hızlı
nüfus artışları yaşanmıştır. Uzmanlar Dünya
tarihinde nüfus miktarında üç büyük sıçrama
döneminin yaşandığını ileri sürmektedir.
Buna göre, bu sıçrama dönemleri ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
S
Sonia
en
da
A) Beslenme koşullarının iyileşmesi sony
cunda nüfus artışı görülmektedir.
B) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi sonucu
nüfus artışı yaşanmaktadır.
C) En büyük nüfus artışı göçebelikten yerle-
şik hayata geçişle yaşanmıştır.
D) Kadının çalışma hayatına girmesi nüfus
artış hızını düşürmüştür.
E) Sanayi Devrimi nüfus artışı kadar nüfusun
dağılışı ve demografik özelliklerini de de-
ğiştirmiştir.
si

D E) r? Dünya nüfusu tarih boyunca sürekli bir artma eğilimi göstermiştir. Bazı dönemlerde hızlı nüfus artışları yaşanmıştır. Uzmanlar Dünya tarihinde nüfus miktarında üç büyük sıçrama döneminin yaşandığını ileri sürmektedir. Buna göre, bu sıçrama dönemleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? S Sonia en da A) Beslenme koşullarının iyileşmesi sony cunda nüfus artışı görülmektedir. B) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi sonucu nüfus artışı yaşanmaktadır. C) En büyük nüfus artışı göçebelikten yerle- şik hayata geçişle yaşanmıştır. D) Kadının çalışma hayatına girmesi nüfus artış hızını düşürmüştür. E) Sanayi Devrimi nüfus artışı kadar nüfusun dağılışı ve demografik özelliklerini de de- ğiştirmiştir. si