Soru:

da MO Kar 12. 21 Volkan patlamaları Ekvator Kasırga hortum HE Kum yağışı firtinasi OV Hayvan göçleri Yukarıdaki haritada yeryüzü

da
MO
Kar
12.
21
Volkan
patlamaları
Ekvator
Kasırga
hortum
HE
Kum yağışı
firtinasi
OV
Hayvan
göçleri
Yukarıdaki haritada yeryüzünün belli alan-
larında meydana gelen doğal olaylar tara-
narak, numaralandırılıp gösterilmiştir.
Buna göre numaralı alanlardan hangi-
sinde verilen doğal olayın yaşanma ola-
sılığı en azdır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V

da MO Kar 12. 21 Volkan patlamaları Ekvator Kasırga hortum HE Kum yağışı firtinasi OV Hayvan göçleri Yukarıdaki haritada yeryüzünün belli alan- larında meydana gelen doğal olaylar tara- narak, numaralandırılıp gösterilmiştir. Buna göre numaralı alanlardan hangi- sinde verilen doğal olayın yaşanma ola- sılığı en azdır? A) B) II C) III D) IV E) V