Soru:

DECENI FİİLİMSI soren Taninmis Ingiliz filozofu GE Moore, ahlak felsefesi sahasında şimdiye kadar doğru bilgiler elde EÇ DEĞERLE

DECENI
FİİLİMSI
soren
Taninmis Ingiliz filozofu GE Moore, ahlak felsefesi sahasında şimdiye kadar doğru bilgiler elde
EÇ DEĞERLENDİRME SINAVI
sorduğumuz sorunun mahiyetini düşünmeden ona cevap bulmaya çalışmamıza bağlamaktadır. Moore
ahlak felsefecilerine göre ahlak felsefesinin konusu "iyi"nin ve onun ziddi olan "köto"nün ne anlama gelen
AÇIKLIK (A)
Böylece
AKICILIK (AK)
Fakat bütün filozoflar yi nedir" sorusuna karşı iyinin tarifini bulmaya kalkıştıkları için hataya düşmale 1
El
gelen bir şey değildir. yani kendinden başka bir şeyle tarif edilemeyip sadece sezgi ile kavranabilir. Ahlak
hükümle ilgili bir psikolojik araştırmaya bir filozofun görüşlerini özetleyerek başlamak ilk bakışta garip gel
YALINLIKISADELIK (Y) Sans
sadimiz filozofia psikologun ortaklaşa araştirdiği bir sahada birbirlerinden ne kadar farklı şeylerle ugraukiant
DOGALLIK (D)
GO
mekten ibarettir. Bunu söylemekle, ahlak felsefesinin ve ahlak psikolojisinin birbirleriyle tamamen ilgisiz seylexie
DURULUK (DR)
YOGUNLUK (YO)
ma yöntemlerini iyice kavramak bakımından onun ahlak felsefesinin karşısındaki derumunu bilmemizde buy
etmiyoruz. Fakat burada ve ilerde verilen ömeklerden anlaşılacağı gibi, ahlâk psikolojisinin araştirdiği mese
ÖZGÜNLÜK (OZ)
OZLULUK (ÖZL)
ULUSALLIK (U)
EVRENSELLIK (EN
7 ve 8. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.
KALICILIK (KA)
7. Bu parçadaki altı çizili cümlenin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Koşul sonuç cümlesidir.
Neden sonuç cümlesidir.
Amaç - sonuç cümlesidir.
D) Ön yargı cümlesidir.
Daha önce okumuştum bu kitabı
mem okudukça tekrar tekrar okur
mek, işte bu sadece onda var ok
bu topraklarda okunacak.
Yukarıdaki parçada değinile
8. Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır?
A) Tanımlama
B) Karşılaştırma
C) Tanik Gösterme
D) Örnekleme
x
9. 1. Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim
II. Bu sıralar isler kesat aid

DECENI FİİLİMSI soren Taninmis Ingiliz filozofu GE Moore, ahlak felsefesi sahasında şimdiye kadar doğru bilgiler elde EÇ DEĞERLENDİRME SINAVI sorduğumuz sorunun mahiyetini düşünmeden ona cevap bulmaya çalışmamıza bağlamaktadır. Moore ahlak felsefecilerine göre ahlak felsefesinin konusu "iyi"nin ve onun ziddi olan "köto"nün ne anlama gelen AÇIKLIK (A) Böylece AKICILIK (AK) Fakat bütün filozoflar yi nedir" sorusuna karşı iyinin tarifini bulmaya kalkıştıkları için hataya düşmale 1 El gelen bir şey değildir. yani kendinden başka bir şeyle tarif edilemeyip sadece sezgi ile kavranabilir. Ahlak hükümle ilgili bir psikolojik araştırmaya bir filozofun görüşlerini özetleyerek başlamak ilk bakışta garip gel YALINLIKISADELIK (Y) Sans sadimiz filozofia psikologun ortaklaşa araştirdiği bir sahada birbirlerinden ne kadar farklı şeylerle ugraukiant DOGALLIK (D) GO mekten ibarettir. Bunu söylemekle, ahlak felsefesinin ve ahlak psikolojisinin birbirleriyle tamamen ilgisiz seylexie DURULUK (DR) YOGUNLUK (YO) ma yöntemlerini iyice kavramak bakımından onun ahlak felsefesinin karşısındaki derumunu bilmemizde buy etmiyoruz. Fakat burada ve ilerde verilen ömeklerden anlaşılacağı gibi, ahlâk psikolojisinin araştirdiği mese ÖZGÜNLÜK (OZ) OZLULUK (ÖZL) ULUSALLIK (U) EVRENSELLIK (EN 7 ve 8. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız. KALICILIK (KA) 7. Bu parçadaki altı çizili cümlenin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Koşul sonuç cümlesidir. Neden sonuç cümlesidir. Amaç - sonuç cümlesidir. D) Ön yargı cümlesidir. Daha önce okumuştum bu kitabı mem okudukça tekrar tekrar okur mek, işte bu sadece onda var ok bu topraklarda okunacak. Yukarıdaki parçada değinile 8. Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır? A) Tanımlama B) Karşılaştırma C) Tanik Gösterme D) Örnekleme x 9. 1. Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim II. Bu sıralar isler kesat aid