Soru:

Deneme - 1 16. Kullanım dışı kalan atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar imalat sürecine katılması geri

Deneme - 1
16. Kullanım dışı kalan atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle
ham madde olarak tekrar imalat sürecine katılması geri
dönüşüm olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün
yararları arasında gösterilmez?
A) Enerji tasarrufu sağlaması
B) Ülke ekonomisine katkı sağlaması
C) Çevre kirliliğinin azalması
D) Doğal kaynakların korunmasını sağlaması
E) Katı atık depolama alanlarının daha kısa süre kullanıl-
ması

Deneme - 1 16. Kullanım dışı kalan atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar imalat sürecine katılması geri dönüşüm olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararları arasında gösterilmez? A) Enerji tasarrufu sağlaması B) Ülke ekonomisine katkı sağlaması C) Çevre kirliliğinin azalması D) Doğal kaynakların korunmasını sağlaması E) Katı atık depolama alanlarının daha kısa süre kullanıl- ması