Soru:

DENEME-1 7. Hath Me A Pron Das Deniz Sovlysal Yukarıdaki şekilde bir akarsuyun kaynak ve ağız arasın- daki kesiminin profili ve

DENEME-1
7.
Hath Me
A Pron
Das
Deniz Sovlysal
Yukarıdaki şekilde bir akarsuyun kaynak ve ağız arasın-
daki kesiminin profili ve denge profiline ulaşma aşamaları
gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ula-
şılamaz?
A) Denge profiline ulaşan akarsuların çığırı boyunca var
olan çağlayanlar ortadan kalkar.
B) Denge profiline ulaşan akarsuların hidroelektrik po-
tansiyeli azalır.
ct Denge profiline ulaşan tüm akarsuların ağız kesiminde
delta oluşur.
D) Akarsuların denge profiline ulaşma süreci çok uzun
zamanda gerçekleşir.
E) Denge profiline ulaşan akarsuların yatak eğimi azalır.

DENEME-1 7. Hath Me A Pron Das Deniz Sovlysal Yukarıdaki şekilde bir akarsuyun kaynak ve ağız arasın- daki kesiminin profili ve denge profiline ulaşma aşamaları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ula- şılamaz? A) Denge profiline ulaşan akarsuların çığırı boyunca var olan çağlayanlar ortadan kalkar. B) Denge profiline ulaşan akarsuların hidroelektrik po- tansiyeli azalır. ct Denge profiline ulaşan tüm akarsuların ağız kesiminde delta oluşur. D) Akarsuların denge profiline ulaşma süreci çok uzun zamanda gerçekleşir. E) Denge profiline ulaşan akarsuların yatak eğimi azalır.