Soru:

Deneme - 2 35. Aşağıda bazı ekstrem doğa olayları ve sonuçları eşleşti- rilmiştir. 1. Meteor düşmesi - Tsunami dalgaları II. Vol

Deneme - 2
35. Aşağıda bazı ekstrem doğa olayları ve sonuçları eşleşti-
rilmiştir.
1. Meteor düşmesi - Tsunami dalgaları
II. Volkanik patlamalar - Heyelan
III. Ekstrem sıcaklıklar - Set göllerinin oluşması
IV. Kuraklık - Salgın hastalıkların yaşanması
Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I ve 11
B) II ve II
D) II, IL ve IV
CI, III VON
E) I, II e IV
, e

Deneme - 2 35. Aşağıda bazı ekstrem doğa olayları ve sonuçları eşleşti- rilmiştir. 1. Meteor düşmesi - Tsunami dalgaları II. Volkanik patlamalar - Heyelan III. Ekstrem sıcaklıklar - Set göllerinin oluşması IV. Kuraklık - Salgın hastalıkların yaşanması Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) I ve 11 B) II ve II D) II, IL ve IV CI, III VON E) I, II e IV , e