Soru:

Deneme - 4 9. Aşağıdaki şekilde tarih değiştirme çizgisi gösterilmiştir. 180 KUZEY AMERIKA ASYA DON Büyük Okyanus (Pasifik) AQ B

Deneme - 4
9. Aşağıdaki şekilde tarih değiştirme çizgisi gösterilmiştir.
180
KUZEY
AMERIKA
ASYA
DON
Büyük Okyanus
(Pasifik)
AQ
Ball
ANTARKTIKA
Tarih değiştirme çizgisinin doğusundaki L merkezi ve
batısındaki K merkezi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Yaklaşık aynı enlemlerde yer aldıkları için her zaman
ayn tarihi yaşarlar.
B) Aralarında 12 saat zaman farkı ve 2 günlük tarih farkı
vardır.
C) Öğle saatinde tarafından ok yönünde gidilerek K
tarafina geçilirse tarih 1 gün geri alınır.
D) Öğle saatinde tarafından ok yönünde gidilerek K
tarafına geçilirse tarih 1 gün ileri alınır.
E) Tarih değiştirme çizgisine eşit uzaklıkta oldukları için
aralarında gün farkı yoktur fakat yerel saat farkı vardır
Hint
Okyanusu
Tarih Değiştirme
Çizgisi

Deneme - 4 9. Aşağıdaki şekilde tarih değiştirme çizgisi gösterilmiştir. 180 KUZEY AMERIKA ASYA DON Büyük Okyanus (Pasifik) AQ Ball ANTARKTIKA Tarih değiştirme çizgisinin doğusundaki L merkezi ve batısındaki K merkezi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur? A) Yaklaşık aynı enlemlerde yer aldıkları için her zaman ayn tarihi yaşarlar. B) Aralarında 12 saat zaman farkı ve 2 günlük tarih farkı vardır. C) Öğle saatinde tarafından ok yönünde gidilerek K tarafina geçilirse tarih 1 gün geri alınır. D) Öğle saatinde tarafından ok yönünde gidilerek K tarafına geçilirse tarih 1 gün ileri alınır. E) Tarih değiştirme çizgisine eşit uzaklıkta oldukları için aralarında gün farkı yoktur fakat yerel saat farkı vardır Hint Okyanusu Tarih Değiştirme Çizgisi