Soru:

don 35. Aşağıdaki harita Türkiye'de pamuk üretiminin dağılışını göstermektedir . . 10 bin ton pamuk let mli He Buna göre, harita

don
35. Aşağıdaki harita Türkiye'de pamuk üretiminin dağılışını
göstermektedir
.
. 10 bin ton pamuk
let
mli
He
Buna göre, harita göz önüne alınırsa Türkiye'de
pamuk üretimi hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Türkiye ekonomisindeki etkisi azdır.
B) İç bölgelerde pamuk tarımı yapılamaz.
C) Sanayi için ihtiyaç duyulan pamuk ithalatla karşıla-
nir.
D) Pamuk üretimi yaz kuraklığının yaşandığı illerde
yapılmaktadır
.
E Pamuğa dayalı sanayi sadece haritada işaretlenmiş
E
illerde gelişmiştir.

don 35. Aşağıdaki harita Türkiye'de pamuk üretiminin dağılışını göstermektedir . . 10 bin ton pamuk let mli He Buna göre, harita göz önüne alınırsa Türkiye'de pamuk üretimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türkiye ekonomisindeki etkisi azdır. B) İç bölgelerde pamuk tarımı yapılamaz. C) Sanayi için ihtiyaç duyulan pamuk ithalatla karşıla- nir. D) Pamuk üretimi yaz kuraklığının yaşandığı illerde yapılmaktadır . E Pamuğa dayalı sanayi sadece haritada işaretlenmiş E illerde gelişmiştir.