Soru:

e 10. Aşağıda Türkiye'de dört yörenin yerleşim özelliği verilmiştir. Arazinin dağlık ve engebeli olması, kara ve demir yolu ulaş

e
10. Aşağıda Türkiye'de dört yörenin yerleşim özelliği verilmiştir.
Arazinin dağlık ve engebeli olması, kara ve demir yolu
ulaşımının gelişmemesi nedeniyle yerleşmeler azdır.
Yerşekilleri dağlık olmasına karşın maden yataklarının
işlenmesiyle oluşan iş imkânları yerleşmelerin büyüme-
sini ve artmasını sağlamıştır.
Toprakların verimli, tarıma dayalı sanayinin gelişmiş ve
su kaynaklarının fazla olması sonucu çevre illerden yo-
ğun göç alarak yerleşmeler hızla büyümüştür.
Topoğrafik koşullar elverişli olmasına rağmen yağış azlığı
ve toprakların verimsiz olması nedeniyle yerleşmeler azdır.
Buna göre asağıdaki yörelerden hangisine ait özellik, yu-
karıda verilmemiştił?
A) Çukurova
BY Batı Karadeniz
CY Menteşe Yöresi os
Ardahan Platosu
8) Tuz Gölü çevresi

e 10. Aşağıda Türkiye'de dört yörenin yerleşim özelliği verilmiştir. Arazinin dağlık ve engebeli olması, kara ve demir yolu ulaşımının gelişmemesi nedeniyle yerleşmeler azdır. Yerşekilleri dağlık olmasına karşın maden yataklarının işlenmesiyle oluşan iş imkânları yerleşmelerin büyüme- sini ve artmasını sağlamıştır. Toprakların verimli, tarıma dayalı sanayinin gelişmiş ve su kaynaklarının fazla olması sonucu çevre illerden yo- ğun göç alarak yerleşmeler hızla büyümüştür. Topoğrafik koşullar elverişli olmasına rağmen yağış azlığı ve toprakların verimsiz olması nedeniyle yerleşmeler azdır. Buna göre asağıdaki yörelerden hangisine ait özellik, yu- karıda verilmemiştił? A) Çukurova BY Batı Karadeniz CY Menteşe Yöresi os Ardahan Platosu 8) Tuz Gölü çevresi