Soru:

e almasi d Bebek ölüm hızının azaltılmaya çalışması Beş ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması Buna

e
almasi
d Bebek ölüm hızının azaltılmaya çalışması
Beş ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yol
vergisinden muaf tutulması
Buna göre, tabloda verilen bilgilerden hangileri
1980 - 2005 Dönemi'ndeki nüfus politikalarının özel-
liklerindendir?
A) de
B) b-d
proce
D) a e
E) cb
e
1980-2005
BENİM HOCAM
Yukarıdaki görselden anlaşılacağı üzere yeryüzünde orta-
lama sıcaklık her geçen gün hızla artmaktadır. Bu olay
küresel çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi görselde anlatılan
küresel çevre sorununun ortaya çıkardığı sonuçlar-
dan biri
olamaz?
A) Yeryüzünde hidrografik kökenli ekstrem olayların
yaşanması
B) Küresel sıcaklık artışına bağlı salgın hastalıkların hızla
artması
C) Kıyı bölgelerdeki karasal ekosistemlerin yerini su eko-
sistemlerine bırakması
D) Yeryüzünde iklim şartlarının değişmesine bağlı su
sorunlarının artması
E) Yeryüzünde jeolojik kökenli doğa olaylarının yaşanma
sıklığında artış yaşanması
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
20

e almasi d Bebek ölüm hızının azaltılmaya çalışması Beş ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması Buna göre, tabloda verilen bilgilerden hangileri 1980 - 2005 Dönemi'ndeki nüfus politikalarının özel- liklerindendir? A) de B) b-d proce D) a e E) cb e 1980-2005 BENİM HOCAM Yukarıdaki görselden anlaşılacağı üzere yeryüzünde orta- lama sıcaklık her geçen gün hızla artmaktadır. Bu olay küresel çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi görselde anlatılan küresel çevre sorununun ortaya çıkardığı sonuçlar- dan biri olamaz? A) Yeryüzünde hidrografik kökenli ekstrem olayların yaşanması B) Küresel sıcaklık artışına bağlı salgın hastalıkların hızla artması C) Kıyı bölgelerdeki karasal ekosistemlerin yerini su eko- sistemlerine bırakması D) Yeryüzünde iklim şartlarının değişmesine bağlı su sorunlarının artması E) Yeryüzünde jeolojik kökenli doğa olaylarının yaşanma sıklığında artış yaşanması Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz. 20