Soru:

E) Yer altı sular 10. 0-14 yaş grubunda yer alan nüfus, genç bağımlı nüfus olarak adlandırılır. Gelişmiş ülkelerde genç bağımlı

E) Yer altı sular
10. 0-14 yaş grubunda yer alan nüfus, genç bağımlı nüfus olarak
adlandırılır. Gelişmiş ülkelerde genç bağımlı nüfus az iken,
geri kalmış ülkelerde bu oran daha fazladır.
wwm
Buna göre haritada koyu renkle gösterilen yerlerden han-
gisinde genç bağımlı nüfus oranı en azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
tonguç KAMPÜS
12

E) Yer altı sular 10. 0-14 yaş grubunda yer alan nüfus, genç bağımlı nüfus olarak adlandırılır. Gelişmiş ülkelerde genç bağımlı nüfus az iken, geri kalmış ülkelerde bu oran daha fazladır. wwm Buna göre haritada koyu renkle gösterilen yerlerden han- gisinde genç bağımlı nüfus oranı en azdır? A) I B) II C) III D) IV E) V tonguç KAMPÜS 12