Soru:

eis 3. K ers B eis 3 9 8686 eis D 9 eis x eis A C [CD]1[BD], [BC] açıortay, Ke [AB, |AB| =9 birim |BD|=3 birim, CDI=9 birim Yuka

eis
3.
K
ers
B
eis
3
9
8686
eis
D
9
eis
x
eis
A
C
[CD]1[BD], [BC] açıortay, Ke [AB, |AB| =9 birim
|BD|=3 birim, CDI=9 birim
Yukarıdaki verilere göre, |AC| =x kaç birimdir?
D) 14 E) 15
C) 65
A) 4/10
B) 13

eis 3. K ers B eis 3 9 8686 eis D 9 eis x eis A C [CD]1[BD], [BC] açıortay, Ke [AB, |AB| =9 birim |BD|=3 birim, CDI=9 birim Yukarıdaki verilere göre, |AC| =x kaç birimdir? D) 14 E) 15 C) 65 A) 4/10 B) 13