Soru:

:eis Yayınları ... 9. “İnsanların doğal çevreyi kullanırken yaptığı değişimlerin bir başka örneği de nüfusun çok yoğun olduğu kı

:eis
Yayınları
...
9. “İnsanların doğal çevreyi kullanırken yaptığı değişimlerin
bir başka örneği de nüfusun çok yoğun olduğu kıyı kent-
lerinde görülür. Bu kıyı kentlerinde aşırı yapılaşmanın et-
kisiyle yeni yerleşim veya kullanım alanı oluşturmak için
boş arazi kalmamıştır. Bu nedenle böyle kıyı kentlerinde
yeni yerleşmeler, ulaşım yolladı, yeşil alan veya toplanma
meydanları oluşturmak için gereken arazi denizin doldu-
rulmasıyla elde edilmektedir." diyen bir kişi söylediğine
aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösteremez?
A) Dubai'deki Palmiye Adası'nı
B) Hollanda'daki polderleri
C) Kanada'daki Labrador Yarımadası'nı
D) İstanbul'daki Maltepe Sahil Parkı'nı
E) Japonya'daki Kansai Havalimanı'nı

:eis Yayınları ... 9. “İnsanların doğal çevreyi kullanırken yaptığı değişimlerin bir başka örneği de nüfusun çok yoğun olduğu kıyı kent- lerinde görülür. Bu kıyı kentlerinde aşırı yapılaşmanın et- kisiyle yeni yerleşim veya kullanım alanı oluşturmak için boş arazi kalmamıştır. Bu nedenle böyle kıyı kentlerinde yeni yerleşmeler, ulaşım yolladı, yeşil alan veya toplanma meydanları oluşturmak için gereken arazi denizin doldu- rulmasıyla elde edilmektedir." diyen bir kişi söylediğine aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösteremez? A) Dubai'deki Palmiye Adası'nı B) Hollanda'daki polderleri C) Kanada'daki Labrador Yarımadası'nı D) İstanbul'daki Maltepe Sahil Parkı'nı E) Japonya'daki Kansai Havalimanı'nı