Soru:

er cale, akdair boder, 5. Aşağıda fotosentez süreci gösterilmiştir. Güneş enerjisi Gözü Yükseklerde olanlara Karbondioksit + Gli

er
cale, akdair boder,
5. Aşağıda fotosentez süreci gösterilmiştir.
Güneş
enerjisi
Gözü Yükseklerde olanlara
Karbondioksit +
Glikoz +
(Şeker)
Bu süreçte 1 ve 2 numaralı boşluklara aşağıdakiler-
den hangileri yazılmalıdır?
C
A) Glikoz, tuz
B) Oksijen, hidrojen
C) Su, oksijen
D) Hidrojen, glikoz
E) Oksijen, glikoz

er cale, akdair boder, 5. Aşağıda fotosentez süreci gösterilmiştir. Güneş enerjisi Gözü Yükseklerde olanlara Karbondioksit + Glikoz + (Şeker) Bu süreçte 1 ve 2 numaralı boşluklara aşağıdakiler- den hangileri yazılmalıdır? C A) Glikoz, tuz B) Oksijen, hidrojen C) Su, oksijen D) Hidrojen, glikoz E) Oksijen, glikoz