Soru:

er DENEME-10 9. Coğrafi konumları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkeler- den hangileri arasında en kısa deniz yolunu kullanarak

er
DENEME-10
9.
Coğrafi konumları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkeler-
den hangileri arasında en kısa deniz yolunu kullanarak
yük taşıyan gemilerin Istanbul ve Çanakkale boğazlarını
kullanma zorunluluğu yoktur?
A) Romanya - İtalya.
B) Ukrayna - Fransa
C) Portekiz - Gürcistan
D) Bulgaristan - Hırvatistan
E) Gürcistan - Ukrayna
Efürcis
erin şekillenmesi
Her aşağıdaki se-
tir?

er DENEME-10 9. Coğrafi konumları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkeler- den hangileri arasında en kısa deniz yolunu kullanarak yük taşıyan gemilerin Istanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanma zorunluluğu yoktur? A) Romanya - İtalya. B) Ukrayna - Fransa C) Portekiz - Gürcistan D) Bulgaristan - Hırvatistan E) Gürcistan - Ukrayna Efürcis erin şekillenmesi Her aşağıdaki se- tir?