Soru:

Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan topraklardır. Kurak dönemde oluşan çatlaklara üst kısımdan dökü

Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan
topraklardır. Kurak dönemde oluşan çatlaklara üst kısımdan
dökülen topraklar, yağışlı mevsimde şişerek yukart itilir ve
kurak dönemde tekrar eski yerine döner.
Yayınları
Yukarıda sözü edilen toprak tipi aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Vertisol
B) Alüvyal
C) Moren
D) Tundra
E) Laterit

Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan topraklardır. Kurak dönemde oluşan çatlaklara üst kısımdan dökülen topraklar, yağışlı mevsimde şişerek yukart itilir ve kurak dönemde tekrar eski yerine döner. Yayınları Yukarıda sözü edilen toprak tipi aşağıdakilerden han- gisidir? A) Vertisol B) Alüvyal C) Moren D) Tundra E) Laterit