Soru:

> Faydas 4. Stratosfer katmanında yaklaşık 19-45 km'ler arasında bulunan ozen tabakası, uzaydan ge- len ve hemen hen en bütün ya

> Faydas
4.
Stratosfer katmanında yaklaşık 19-45 km'ler
arasında bulunan ozen tabakası, uzaydan ge-
len ve hemen hen en bütün yaşam biçimleri-
ne zararlı olan mor olesi radyasyonu omer ve
dünya yüzeyine ulaşan radyasyon miktarını
önemli ölçüde azaltır.
II. 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze, bu
koruyucu ozon tabakası, kloroflorokarbonlar
(CFC) adı verilen yapay kimyasal maddeler
tarafından kısmen yok edildi.
III. Atmosferde biriken CFC'ler ilk kez 1970'li yıl-
ların başında fark edildi. O zamana kadar bu
maddelerin hızla parçalandığı düşünülüyordu.
Pek çok bilim insanı olası tehlikelere dikkat
çekti ve çevre örgü eri CFC kullanımının ya-
saklanması için kampanyalar başlatınca sana-
yi lobisi CFC kısıtlamalarının dünyanın gelece-
ği için gerekli olduğunu gördü ve bu maddenin
üretimini hemen durdurdu.
Ozon tabakasının özellikleri ve ozon tabakası-
nin incelmesinin sonuçları arasında yukarıda-
kijerden hangileri yokty
Bt Yalnız IIY
C) I voll
A) Yalnız 1
E) Il ve Il
DX1 ve III

> Faydas 4. Stratosfer katmanında yaklaşık 19-45 km'ler arasında bulunan ozen tabakası, uzaydan ge- len ve hemen hen en bütün yaşam biçimleri- ne zararlı olan mor olesi radyasyonu omer ve dünya yüzeyine ulaşan radyasyon miktarını önemli ölçüde azaltır. II. 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze, bu koruyucu ozon tabakası, kloroflorokarbonlar (CFC) adı verilen yapay kimyasal maddeler tarafından kısmen yok edildi. III. Atmosferde biriken CFC'ler ilk kez 1970'li yıl- ların başında fark edildi. O zamana kadar bu maddelerin hızla parçalandığı düşünülüyordu. Pek çok bilim insanı olası tehlikelere dikkat çekti ve çevre örgü eri CFC kullanımının ya- saklanması için kampanyalar başlatınca sana- yi lobisi CFC kısıtlamalarının dünyanın gelece- ği için gerekli olduğunu gördü ve bu maddenin üretimini hemen durdurdu. Ozon tabakasının özellikleri ve ozon tabakası- nin incelmesinin sonuçları arasında yukarıda- kijerden hangileri yokty Bt Yalnız IIY C) I voll A) Yalnız 1 E) Il ve Il DX1 ve III