Soru:

GENEL TEKRAR TESTİ lağ 1. Yerkabuğu altında bulunan mağmanın sıcak ve sivi halde olması, yeryüzünün şekillenme- sinde önemli etk

GENEL TEKRAR TESTİ
lağ
1. Yerkabuğu altında bulunan mağmanın sıcak
ve sivi halde olması, yeryüzünün şekillenme-
sinde önemli etkiye sahiptir.
Buna göre, aşağıda verilen oluşumlardan
hangisinin temel nedeni mağmanın özelli-
ğinden kaynaklanmaz?
A) Kıtaların uzun süreç içerisinde yavaş ya-
vaş yükselme ya da alçalması
B) Çukur alanlarda tortulaşmaların olması
Volkanizma olaylarının gerçekleşmesi
D) Depremlerin oluşması
E) Genç kıvrım dağ sistemlerinin oluşması
D/

GENEL TEKRAR TESTİ lağ 1. Yerkabuğu altında bulunan mağmanın sıcak ve sivi halde olması, yeryüzünün şekillenme- sinde önemli etkiye sahiptir. Buna göre, aşağıda verilen oluşumlardan hangisinin temel nedeni mağmanın özelli- ğinden kaynaklanmaz? A) Kıtaların uzun süreç içerisinde yavaş ya- vaş yükselme ya da alçalması B) Çukur alanlarda tortulaşmaların olması Volkanizma olaylarının gerçekleşmesi D) Depremlerin oluşması E) Genç kıvrım dağ sistemlerinin oluşması D/