Soru:

gibi ekonomik faaliyetlerin tamamı birlikte önemli rol oynamıştır? A) B) II C) III of of 20. Aşağıda doğal kaynakların işletme y

gibi ekonomik faaliyetlerin tamamı birlikte
önemli rol oynamıştır?
A) B) II C) III
of of
20. Aşağıda doğal kaynakların işletme yöntemlerine
ait bazı örnekler numaralandırılmıştır.
22. Aşa
bitk
dir
II
Termik santrallerde
düşük kalorili kömür
kullanımı
Altın madenlerinde
siyanür kullanımı
A) B.
ka
B)
CE
DE
Doğal kaynakların
işletme yöntemleri
E)
Taş ocaklanda
kesme yönteminin
kullanımı
Alüvyal dolgulu
avalarda organik
tarım yapılması
III
IV
Bu işletme yöntemlerinden hangilerinin doğal
çevreye daha olumsuz etkiler yapması beklenir?
Afi ve D
B) I ve III C) I ve IV
D) Il ve IV E) m ve IV
O
15

gibi ekonomik faaliyetlerin tamamı birlikte önemli rol oynamıştır? A) B) II C) III of of 20. Aşağıda doğal kaynakların işletme yöntemlerine ait bazı örnekler numaralandırılmıştır. 22. Aşa bitk dir II Termik santrallerde düşük kalorili kömür kullanımı Altın madenlerinde siyanür kullanımı A) B. ka B) CE DE Doğal kaynakların işletme yöntemleri E) Taş ocaklanda kesme yönteminin kullanımı Alüvyal dolgulu avalarda organik tarım yapılması III IV Bu işletme yöntemlerinden hangilerinin doğal çevreye daha olumsuz etkiler yapması beklenir? Afi ve D B) I ve III C) I ve IV D) Il ve IV E) m ve IV O 15