Soru:

Göl yüzeyinin genişliği ve gölün B) Göl gidegeninin olup, olmaması Sıcaklık ve buharlaşma koşulları D) Göl çanağını oluşturan ka

Göl yüzeyinin genişliği ve gölün
B) Göl gidegeninin olup, olmaması
Sıcaklık ve buharlaşma koşulları
D) Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği
E) Gölün üzerinde bulunduğu arazinin eğim de-
ğerleri
8.
Eğim ve engebenin fazla
Yağışların ve kar erimelerinin fazla
• Killi tabakaların yaygın olduğu alanlarda heye-
lan olayları sıkça görülür.
AYDIN YAYINLARI
Heyelan ile yamaçtan kopan kütlenin bir akarsuyun
vadisini tıkaması ile heyelan set gölleri oluşur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizde-
ki heyelan set göllerine örnek gösterilemez?
A) Mogan
B) Abant
C) Tortum
D) Sera
E) Borabay
9. Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alan-
larda oluşan çukurluklarda biriken suların glus-
turduğu Aral Ho

Göl yüzeyinin genişliği ve gölün B) Göl gidegeninin olup, olmaması Sıcaklık ve buharlaşma koşulları D) Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği E) Gölün üzerinde bulunduğu arazinin eğim de- ğerleri 8. Eğim ve engebenin fazla Yağışların ve kar erimelerinin fazla • Killi tabakaların yaygın olduğu alanlarda heye- lan olayları sıkça görülür. AYDIN YAYINLARI Heyelan ile yamaçtan kopan kütlenin bir akarsuyun vadisini tıkaması ile heyelan set gölleri oluşur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizde- ki heyelan set göllerine örnek gösterilemez? A) Mogan B) Abant C) Tortum D) Sera E) Borabay 9. Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alan- larda oluşan çukurluklarda biriken suların glus- turduğu Aral Ho