Soru:

Görselde Aylin'in oluşturduğu modelin bir bölümü göster lerden hangisi doğrudur? A) Aylin hazırladığı modelde renkli çubuklardan

Görselde Aylin'in oluşturduğu modelin bir bölümü göster
lerden hangisi doğrudur?
A) Aylin hazırladığı modelde renkli çubuklardan mutlaka eşit
B) Modeldeki beyaz pullar nükleotitleri temsil etmektedir.
C) Kullandığı mavi şeritler şekeri temsil etmektedir.
D) Modelinde kullandığı beyaz pulların sayısıyla renkli çub
2. Ezgi ve Nisa çift yumurta ikizidir. Ezgi'nin gözleri kah-
verengiyken, Nisa'nın gözleri mavi renge sahiptir.
Ezgi ve Nisa'nın göz renklerinin farklı olmasının
sebebi;
I. DNA'larının farklı sayılarda zincirlerden oluşması
II. DNA'larının yapısındaki nükleotitlerin farklı dizi-
limlerde olması
III. DNA'larındaki nükleotit çeşitlerinin farklı olması
verilen ifadelerden hangileri olabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) 1, Il ve III

Görselde Aylin'in oluşturduğu modelin bir bölümü göster lerden hangisi doğrudur? A) Aylin hazırladığı modelde renkli çubuklardan mutlaka eşit B) Modeldeki beyaz pullar nükleotitleri temsil etmektedir. C) Kullandığı mavi şeritler şekeri temsil etmektedir. D) Modelinde kullandığı beyaz pulların sayısıyla renkli çub 2. Ezgi ve Nisa çift yumurta ikizidir. Ezgi'nin gözleri kah- verengiyken, Nisa'nın gözleri mavi renge sahiptir. Ezgi ve Nisa'nın göz renklerinin farklı olmasının sebebi; I. DNA'larının farklı sayılarda zincirlerden oluşması II. DNA'larının yapısındaki nükleotitlerin farklı dizi- limlerde olması III. DNA'larındaki nükleotit çeşitlerinin farklı olması verilen ifadelerden hangileri olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) 1, Il ve III