Soru:

Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte sulama olanaklarının artması yöre topraklarının kullanı- mında belirgin değişmeler oluştu

Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte sulama
olanaklarının artması yöre topraklarının kullanı-
mında belirgin değişmeler oluşturacaktır.
Sulamayla birlikte otlakların da tarım alanlarına
dönüştürülmesi ile aşağıdaki endüstri kolların-
dan hangisinin bu durumdan daha fazla olum-
suz etkilenmesi beklenir?
A) Yağ endüstrisi
B) Yünlü dokuma endüstrisi
C) Pamuklu dokuma endüstrisi
D) Tahıla dayalı besin endüstrisi
E) Kimya endüstrisi

Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte sulama olanaklarının artması yöre topraklarının kullanı- mında belirgin değişmeler oluşturacaktır. Sulamayla birlikte otlakların da tarım alanlarına dönüştürülmesi ile aşağıdaki endüstri kolların- dan hangisinin bu durumdan daha fazla olum- suz etkilenmesi beklenir? A) Yağ endüstrisi B) Yünlü dokuma endüstrisi C) Pamuklu dokuma endüstrisi D) Tahıla dayalı besin endüstrisi E) Kimya endüstrisi