Soru:

H 6. . jo TYT / Sosyal Bilimler Inutus 9. Türkiye'de kentsel nüfus oranı 2012 yılında %77,3'iken, 2014 yılında %91,8'e çıkmıştır

H
6. .
jo
TYT / Sosyal Bilimler
Inutus
9.
Türkiye'de kentsel nüfus oranı 2012 yılında %77,3'iken,
2014 yılında %91,8'e çıkmıştır
.
Türkiye'deki kentsel nüfus oranının iki yıl gibi kısa sü-
rede bu kadar hızlı değişmesinde etkili olan temel fak-
tör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kentlerdeki doğum oranlarının artması
B) Çikan yasayla bazı mahalle ve beldelerin kir statüsün-
den kent statüsüne alınması
C) Küçük şehirlerden büyük şehirlere olan göçlerin art-
ması
D) Bazı köylerin çeşitli nedenlerle boşaltılması
E) Komşu yerleşim
birimlerinin hızlı büyümeye bağlı ola-
rak birleşmesi

H 6. . jo TYT / Sosyal Bilimler Inutus 9. Türkiye'de kentsel nüfus oranı 2012 yılında %77,3'iken, 2014 yılında %91,8'e çıkmıştır . Türkiye'deki kentsel nüfus oranının iki yıl gibi kısa sü- rede bu kadar hızlı değişmesinde etkili olan temel fak- tör aşağıdakilerden hangisidir? A) Kentlerdeki doğum oranlarının artması B) Çikan yasayla bazı mahalle ve beldelerin kir statüsün- den kent statüsüne alınması C) Küçük şehirlerden büyük şehirlere olan göçlerin art- ması D) Bazı köylerin çeşitli nedenlerle boşaltılması E) Komşu yerleşim birimlerinin hızlı büyümeye bağlı ola- rak birleşmesi