Soru:

hang bekle A) 39. Günümüzde hızlı nüfus artışı, plansız şehirleşme, hava ve su kirliliği ya da doğal kaynakların bilinçsizce tük

hang
bekle
A)
39. Günümüzde hızlı nüfus artışı, plansız şehirleşme, hava ve
su kirliliği ya da doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi
önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu
açıdan insanların doğanın bilincine varması ve çevrenin
korunması adına bilinçli bireylerin yetişmesi ülkeler için
önemli hâle gelmiştir.
Bu bilinçle yetiştirilen bireylerin fazla olduğu bir ülkede;
1. tarım alanlarının eğim yönünde sürülmesi,
II
. enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımına ağırlık
verilmesi,
Ill
. ormanların yerleşmeye açılmasının önlenmesi,
IV. bataklık alanların kurutularak tarım alanına
dönüştürülmesi
uygulamalarından hangilerinin yapılması beklenemez?
A) Yalnızł
B) I ve II
Eltvelit
D) I, II ve IV
E), III ve IV

hang bekle A) 39. Günümüzde hızlı nüfus artışı, plansız şehirleşme, hava ve su kirliliği ya da doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu açıdan insanların doğanın bilincine varması ve çevrenin korunması adına bilinçli bireylerin yetişmesi ülkeler için önemli hâle gelmiştir. Bu bilinçle yetiştirilen bireylerin fazla olduğu bir ülkede; 1. tarım alanlarının eğim yönünde sürülmesi, II . enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımına ağırlık verilmesi, Ill . ormanların yerleşmeye açılmasının önlenmesi, IV. bataklık alanların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi uygulamalarından hangilerinin yapılması beklenemez? A) Yalnızł B) I ve II Eltvelit D) I, II ve IV E), III ve IV