Soru:

hot babe blown li 40. Hava kirliliği, havanın bileşimini değiştiren kirleticilerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik d

hot
babe blown
li
40. Hava kirliliği, havanın bileşimini değiştiren kirleticilerin
insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye za-
rar verecek miktarda atmosferde bulunmasıdır. Büyük
le
şehirlerde egzoz gazlarının sis ile birleşmesi sonucu
oluşan hava kirliliğine “Los Angeles tipi hava kirliliği"
GIRLS
denir.
bio
nismo
Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden han-
gisinde Los Angeles tipi hava kirliliği daha az gö-
rülür?
E) V
D) IV
C) III
A)
B) II
75

hot babe blown li 40. Hava kirliliği, havanın bileşimini değiştiren kirleticilerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye za- rar verecek miktarda atmosferde bulunmasıdır. Büyük le şehirlerde egzoz gazlarının sis ile birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine “Los Angeles tipi hava kirliliği" GIRLS denir. bio nismo Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden han- gisinde Los Angeles tipi hava kirliliği daha az gö- rülür? E) V D) IV C) III A) B) II 75