Soru:

Içme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13. Volkanik patlamalar jeolojik kökenli ekstrem olaylar- dan biri olup,

Içme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
13. Volkanik patlamalar jeolojik kökenli ekstrem olaylar-
dan biri olup, aktif levha sınırları boyunca dağılış gös-
terirler. Bu patlamaların birçok mekânsal etkisi vardır.
idhet synüb
Bu etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi gös-
Tibieignisni nebiel
terilmez?
>> . (A
A) Orman yangınları
ved nuH Xüyü8 (8
B) Kül bulutlarının oluşumu
Cyklim değişikliği yaşanması
nu squiva (2
itelleeyu (d
D) Asit yağmurlarının oluşumu
E) Siçak hava dalgasının oluşumu
ved hü.11 (3

Içme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13. Volkanik patlamalar jeolojik kökenli ekstrem olaylar- dan biri olup, aktif levha sınırları boyunca dağılış gös- terirler. Bu patlamaların birçok mekânsal etkisi vardır. idhet synüb Bu etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi gös- Tibieignisni nebiel terilmez? >> . (A A) Orman yangınları ved nuH Xüyü8 (8 B) Kül bulutlarının oluşumu Cyklim değişikliği yaşanması nu squiva (2 itelleeyu (d D) Asit yağmurlarının oluşumu E) Siçak hava dalgasının oluşumu ved hü.11 (3