Soru:

İlgili nak ül- uni r. 29 5. 100° - 45° -35° Yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgeyle ilgili olarak; 1. Batı rüzgârlarının

İlgili
nak
ül-
uni
r.
29
5.
100°
- 45°
-35°
Yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgeyle
ilgili olarak;
1. Batı rüzgârlarının etki alanındadır.
II. Yatay düzleme dikilmiş bir cismin öğle vaktin-
deki gölge yönü güneyi gösterir.
III. 21 Aralık-21 Haziran tarihleri arasında koordi-
natları verilen bölge içinde bulunan merkezler-
de gündüzler sürekli uzar.✓
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
@of
D) ve III
150°
ED
E) II ve III

İlgili nak ül- uni r. 29 5. 100° - 45° -35° Yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölgeyle ilgili olarak; 1. Batı rüzgârlarının etki alanındadır. II. Yatay düzleme dikilmiş bir cismin öğle vaktin- deki gölge yönü güneyi gösterir. III. 21 Aralık-21 Haziran tarihleri arasında koordi- natları verilen bölge içinde bulunan merkezler- de gündüzler sürekli uzar.✓ ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II @of D) ve III 150° ED E) II ve III