Soru:

İlk konuşmacı Kadir Deniz'dit Engin Suiçmez 4. sırada, Bennu Çelik 3. sırada konuşma yapmıştır. 11.. Cümle içinde tamlayan, iyel

İlk konuşmacı Kadir Deniz'dit
Engin Suiçmez 4. sırada, Bennu Çelik 3. sırada konuşma yapmıştır.
11.. Cümle içinde tamlayan, iyelik, hâl, çoğul, -ki vb. eklerin; eksik, fazla ya da yanlış yerde kullanılması anlatı
bozukluğuna yol açmaktadır.
Çokluk ve belirsizlik anlamı taşıyan sifatlarla yapılan tamlamalarda tamlanan durumundaki adlarda -a
ekinin kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Bir cümlede yer alan eylem ve eylemsilerin hepsi ya etken ya da edilgen çatılı olmalıdır. Cümledeki eylen
ve eylemsilerin çatı yönünden uyuşmaması anlatım bozukluğu nedenidir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu yapılan açıklamalardan hiçbirini örneklendirmez
!
Üniversite yıllarımda müzikle ilgilenen birçok arkadaşlarım oldu.
BV/Pop müzik 1995'lere gelindiğinde kendi kimliğini kazanmıştı.
C) Yönetim kurulu, yaptığı toplantıda sıra dışı kararlar aldılar.
Yil boyunca düzenli bir şekilde çalışarak istediğin okul kazanılabilir.

İlk konuşmacı Kadir Deniz'dit Engin Suiçmez 4. sırada, Bennu Çelik 3. sırada konuşma yapmıştır. 11.. Cümle içinde tamlayan, iyelik, hâl, çoğul, -ki vb. eklerin; eksik, fazla ya da yanlış yerde kullanılması anlatı bozukluğuna yol açmaktadır. Çokluk ve belirsizlik anlamı taşıyan sifatlarla yapılan tamlamalarda tamlanan durumundaki adlarda -a ekinin kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Bir cümlede yer alan eylem ve eylemsilerin hepsi ya etken ya da edilgen çatılı olmalıdır. Cümledeki eylen ve eylemsilerin çatı yönünden uyuşmaması anlatım bozukluğu nedenidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu yapılan açıklamalardan hiçbirini örneklendirmez ! Üniversite yıllarımda müzikle ilgilenen birçok arkadaşlarım oldu. BV/Pop müzik 1995'lere gelindiğinde kendi kimliğini kazanmıştı. C) Yönetim kurulu, yaptığı toplantıda sıra dışı kararlar aldılar. Yil boyunca düzenli bir şekilde çalışarak istediğin okul kazanılabilir.