Soru:

ILUL 1. Anlatım bozukluklan yalnızca kâğıt üzerindeki hatalardan ibaret değildir. Yanlış anlaşılmalara ya da hiç anlaşılam sebep

ILUL
1. Anlatım bozukluklan yalnızca kâğıt üzerindeki hatalardan ibaret değildir. Yanlış anlaşılmalara ya da hiç anlaşılam
sebep olarak günlük hayatımıza da etki eder.
Aşağıdaki görsellerden hangisindeki anlaşılmazlık öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuyla ilgin,
ğildir?
Sözcükle
bu yanlışlarda
vermiştir:
Onümüzdeki yaz
Fransa'ya gideceğiz
ve gezeceğiz.
Anlamadım,
nereyi
gezeceksiniz?
Hiç kimse şirketin
durumunu düşünmedi,
kendini düşündü.
Hiç kimse mi
kendini düşündü?
Nasıl yani?
Olasılık
Bir şeyin olabilmesi due
Olanak Imkån.
Çekimser : Oy vermekten, eğilim göstermektes
Çekingen : Her şeyden çekinen, ürkek, tus
Kamelya Çaygilerden, büyük, bays
gülü, Çin gülu.
Kameriye : Bahçelerde yazs
Muharebe : Savaşta yes
Muhabere : Habec
Buna göre
A) Sa
Annemle gezerken
arkadaşımı gördüm,
uzun uzun konuştuk.
Kiminle konuştun?
Arkadaşlarınla mi,
annenle mi?
Buraya geldiğini
duydular ve çok
heyecanlandılar
Kimin için
bu heyecan?
Anlamadım ben,
0-0
M
M
2. Bir cümlede, anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Örneğin "Mezun olalı
aşağı yukarı tam 9 yıl olmuş." cümlesinde “aşağı yukarı" sözü yaklaşıklık, “tam” sözcüğü ise kesinlik ifade etmektedir.

ILUL 1. Anlatım bozukluklan yalnızca kâğıt üzerindeki hatalardan ibaret değildir. Yanlış anlaşılmalara ya da hiç anlaşılam sebep olarak günlük hayatımıza da etki eder. Aşağıdaki görsellerden hangisindeki anlaşılmazlık öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuyla ilgin, ğildir? Sözcükle bu yanlışlarda vermiştir: Onümüzdeki yaz Fransa'ya gideceğiz ve gezeceğiz. Anlamadım, nereyi gezeceksiniz? Hiç kimse şirketin durumunu düşünmedi, kendini düşündü. Hiç kimse mi kendini düşündü? Nasıl yani? Olasılık Bir şeyin olabilmesi due Olanak Imkån. Çekimser : Oy vermekten, eğilim göstermektes Çekingen : Her şeyden çekinen, ürkek, tus Kamelya Çaygilerden, büyük, bays gülü, Çin gülu. Kameriye : Bahçelerde yazs Muharebe : Savaşta yes Muhabere : Habec Buna göre A) Sa Annemle gezerken arkadaşımı gördüm, uzun uzun konuştuk. Kiminle konuştun? Arkadaşlarınla mi, annenle mi? Buraya geldiğini duydular ve çok heyecanlandılar Kimin için bu heyecan? Anlamadım ben, 0-0 M M 2. Bir cümlede, anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Örneğin "Mezun olalı aşağı yukarı tam 9 yıl olmuş." cümlesinde “aşağı yukarı" sözü yaklaşıklık, “tam” sözcüğü ise kesinlik ifade etmektedir.