Soru:

im ve alma- esine açla- lerde işiyle miştir. ngisi hay- anıl- masi e dö- 1 1 1 1 1. 12 E) Muson orman .8 3. 4 Haritada numaralı

im ve
alma-
esine
açla-
lerde
işiyle
miştir.
ngisi
hay-
anıl-
masi
e dö-
1
1
1
1
1.
12
E) Muson orman
.8
3.
4
Haritada numaralı alanların nüfus ve yerleşme özel-
likleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yan-
liştır?
A) 4 numaralı alanda sıcaklık sürekli 0°C'nin altında ol-
duğu için kalıcı yerleşmeler yoktur.
B) 2 ve 7 numaralı alanlarda endüstri faaliyetleri nüfu-
sun yoğun olmasına neden olmuştur.
C) 1 ve 3 numaralı alanlarda nüfus yoğunluğu azdır.
D 5 numaralı alanda gür ormanlar 9 numaralı alanda
se çöller yerleşme alanlarını daraltmaktadır.
E) 6 ve 8 numaralı alanlarda nüfus yoğunluğu 2 ve 7
numaralı alanlardan azdır.
Diğer sayfaya geçiniz.

im ve alma- esine açla- lerde işiyle miştir. ngisi hay- anıl- masi e dö- 1 1 1 1 1. 12 E) Muson orman .8 3. 4 Haritada numaralı alanların nüfus ve yerleşme özel- likleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yan- liştır? A) 4 numaralı alanda sıcaklık sürekli 0°C'nin altında ol- duğu için kalıcı yerleşmeler yoktur. B) 2 ve 7 numaralı alanlarda endüstri faaliyetleri nüfu- sun yoğun olmasına neden olmuştur. C) 1 ve 3 numaralı alanlarda nüfus yoğunluğu azdır. D 5 numaralı alanda gür ormanlar 9 numaralı alanda se çöller yerleşme alanlarını daraltmaktadır. E) 6 ve 8 numaralı alanlarda nüfus yoğunluğu 2 ve 7 numaralı alanlardan azdır. Diğer sayfaya geçiniz.