Soru:

IMDA KÜRESEL ORTAM: E Öğretici Düzey Sorular . Hem yüksek dağların geniş yer kapla- dığı hem de gelişmişlik düzeyinin dü- şük ol

IMDA KÜRESEL ORTAM: E
Öğretici Düzey Sorular
.
Hem yüksek dağların geniş yer kapla-
dığı hem de gelişmişlik düzeyinin dü-
şük olduğu ülkelerde demir yolu ulaşı-
mi gelişmemiştir.
1
Buna göre aşağıdaki ülkelerden han-1
gisinde demir yolu ulaşımı diğerleri-
ne göre daha az gelişmiştir?
1
A) ABD
B) Fransa
1
1
C) İngiltere
D) Japonya
E) Türkiye
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IMDA KÜRESEL ORTAM: E Öğretici Düzey Sorular . Hem yüksek dağların geniş yer kapla- dığı hem de gelişmişlik düzeyinin dü- şük olduğu ülkelerde demir yolu ulaşı- mi gelişmemiştir. 1 Buna göre aşağıdaki ülkelerden han-1 gisinde demir yolu ulaşımı diğerleri- ne göre daha az gelişmiştir? 1 A) ABD B) Fransa 1 1 C) İngiltere D) Japonya E) Türkiye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1