Soru:

inçle ilgili aşağıdaki yargılardan abilir? erde yetişir. pylarında yetiştiriciliği yapılır. Akdeniz Bölgesi'nde yetişir. t kontr

inçle ilgili aşağıdaki yargılardan
abilir?
erde yetişir.
pylarında yetiştiriciliği yapılır.
Akdeniz Bölgesi'nde yetişir.
t kontrolü altında üretilir.
n isteği azdır.
Türkiye'de sebze tarımına ayrılan yerler az olduğu hal-
de, üretim miktarı ülke ihtiyacını karşılar.
Bunun durumun temel nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Bütün bölgelerde yetiştirilmesi
Seracunc
B) İklim şartlarının uygun olması
C) Intansif tarım yönteminin uygulanması
D) Çabuk olgunlaşması
E) İkinci ürün olarak yetiştirilmesi
9.
1.
2020 y
11. Türkiye'
Bu a
kisi
A
EMAKADEMİ
Hayvancılıktan elde edilen verim a
re göre azdır.
Bitki örtüsü ile hayvancılığın dağ
Veldir.
hayvancılığı Erzu
ta) i

inçle ilgili aşağıdaki yargılardan abilir? erde yetişir. pylarında yetiştiriciliği yapılır. Akdeniz Bölgesi'nde yetişir. t kontrolü altında üretilir. n isteği azdır. Türkiye'de sebze tarımına ayrılan yerler az olduğu hal- de, üretim miktarı ülke ihtiyacını karşılar. Bunun durumun temel nedeni aşağıdakilerden han- gisidir? A) Bütün bölgelerde yetiştirilmesi Seracunc B) İklim şartlarının uygun olması C) Intansif tarım yönteminin uygulanması D) Çabuk olgunlaşması E) İkinci ürün olarak yetiştirilmesi 9. 1. 2020 y 11. Türkiye' Bu a kisi A EMAKADEMİ Hayvancılıktan elde edilen verim a re göre azdır. Bitki örtüsü ile hayvancılığın dağ Veldir. hayvancılığı Erzu ta) i