Soru:

işaretlenmiştir. aşağıda verilenlerden hangisi pa- göstermemektedir? A) Volkanik araziler; B) Sıcak su kaynaklan Deprem bölgeler

işaretlenmiştir.
aşağıda verilenlerden hangisi pa-
göstermemektedir?
A) Volkanik araziler;
B) Sıcak su kaynaklan
Deprem bölgeleri
D. Masif kütleler
E) Levha sınırlad
endemik
38. I. Lagos
II. Amsterda
III. Mogadişu
IV. Essen
Yukarıda verilen kentlerden hangileri sıcak ku-
şakta bulunmaktadır?
A) I ve II
8) I ve
D) Il ve IV
D)
C) I ve IV
E) III ve IV

işaretlenmiştir. aşağıda verilenlerden hangisi pa- göstermemektedir? A) Volkanik araziler; B) Sıcak su kaynaklan Deprem bölgeleri D. Masif kütleler E) Levha sınırlad endemik 38. I. Lagos II. Amsterda III. Mogadişu IV. Essen Yukarıda verilen kentlerden hangileri sıcak ku- şakta bulunmaktadır? A) I ve II 8) I ve D) Il ve IV D) C) I ve IV E) III ve IV