Soru:

jeo- işiklik usla- heler, er ve nin sim ? Deneme - 18 6. Türk kültürü; Orta Asya'dan kaynağını alıp Sibirya'ya, ora- dan Afrika'

jeo-
işiklik
usla-
heler,
er ve
nin
sim
?
Deneme - 18
6. Türk kültürü; Orta Asya'dan kaynağını alıp Sibirya'ya, ora-
dan Afrika'ya ve Balkanlar'a uğrayıp bu coğrafya arasında
kalan sahaya birikimini aktarmış bir kültür denizinden
oluşur. Şekillenmesinde coğrafi faktörlerin etkili olduğu
Türk kültürü, göç yolları ile farklı coğrafyalara taşınmış ve
benliğini muhafaza etmiştir.
IV
·S'
Buna göre, yukarıda dünya haritasında numaralandı-
rılarak verilen merkezlerin hangisinde Türk kültürüne
ait izler görülmemektedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

jeo- işiklik usla- heler, er ve nin sim ? Deneme - 18 6. Türk kültürü; Orta Asya'dan kaynağını alıp Sibirya'ya, ora- dan Afrika'ya ve Balkanlar'a uğrayıp bu coğrafya arasında kalan sahaya birikimini aktarmış bir kültür denizinden oluşur. Şekillenmesinde coğrafi faktörlerin etkili olduğu Türk kültürü, göç yolları ile farklı coğrafyalara taşınmış ve benliğini muhafaza etmiştir. IV ·S' Buna göre, yukarıda dünya haritasında numaralandı- rılarak verilen merkezlerin hangisinde Türk kültürüne ait izler görülmemektedir? A) I B) II C) III D) IV E) V