Soru:

K ö C 10. III Do 13. IV Doğum oranının yüksek olması Sanayi ve ticaret sektörlerinin gelişmiş olması • İklim koşullarının elveri

K
ö
C
10.
III
Do
13.
IV
Doğum oranının yüksek olması
Sanayi ve ticaret sektörlerinin gelişmiş olması
• İklim koşullarının elverişli olması
• Verimli toprakların varlığı
Yukarıdaki özelliklerden dolay nüfusun yoğun ol-
duğu yer haritada numaralandırılmış alanlardan han-
gisidir?
A)
B) II
C) III
D) IV
EV
8

K ö C 10. III Do 13. IV Doğum oranının yüksek olması Sanayi ve ticaret sektörlerinin gelişmiş olması • İklim koşullarının elverişli olması • Verimli toprakların varlığı Yukarıdaki özelliklerden dolay nüfusun yoğun ol- duğu yer haritada numaralandırılmış alanlardan han- gisidir? A) B) II C) III D) IV EV 8