Soru:

"k Tarih degistirme çizgisinin 180° meridyeninden saparak zikzaklar çizmesine neden olan faktorun aşağıdakilerden hangisi üzerin

"k
Tarih degistirme çizgisinin 180° meridyeninden
saparak zikzaklar çizmesine neden olan faktorun
aşağıdakilerden hangisi üzerinde de etkili oldu.
ğu söylenebilir?
A) Doğuda yerel saatin ileri batıda geri olmasında
B) Meridyenler arası uzakligin Ekvator dan kutupla-
ra doğru azalmasına rağmen yerel saat farkının
4 dakika olmasında
C) Ayni boylam üzerindeki iki merkezden birinde +2.
saat dilimi kullanılırken diğerinde +3. saat dilimi-
nin kullanılmasında
D) Dünya üzerinde 24 saat diliminin bulunmasında
E) 15° lik boylam aralığının bir saat dilimi oluşturma-
sinda
ola
4

"k Tarih degistirme çizgisinin 180° meridyeninden saparak zikzaklar çizmesine neden olan faktorun aşağıdakilerden hangisi üzerinde de etkili oldu. ğu söylenebilir? A) Doğuda yerel saatin ileri batıda geri olmasında B) Meridyenler arası uzakligin Ekvator dan kutupla- ra doğru azalmasına rağmen yerel saat farkının 4 dakika olmasında C) Ayni boylam üzerindeki iki merkezden birinde +2. saat dilimi kullanılırken diğerinde +3. saat dilimi- nin kullanılmasında D) Dünya üzerinde 24 saat diliminin bulunmasında E) 15° lik boylam aralığının bir saat dilimi oluşturma- sinda ola 4