Soru:

Karabük Demir-Çelik Fabrikası 1937'de kurulmuş tur. Türkiye'nin ilk demir-çelik fabrikasıdır. Kurulum yeri seçilirken kıyıda kur

Karabük Demir-Çelik Fabrikası 1937'de kurulmuş
tur. Türkiye'nin ilk demir-çelik fabrikasıdır.
Kurulum yeri seçilirken kıyıda kurulması hem kö-
müre daha yakın olması hem de ulaşım maliyetle-
rini azaltacağından düşünülmüş fakat daha sonra
fikir değiştirilerek kıyıya daha uzak bir bölgede ku-
rulmuştur.
Buna göre, bu değişikliğin nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Demir yataklarının iç bölgelerde toplanmış ol-
masi
B) Kiyuda nem ve yağış miktarının fazla olması
C) Kiyinin dışarıdan gelebilecek saldırılara daha
açık olması
D) Kıyıdan iç bölgelere ulaşımın zor olması
E) Kıyıda tarım alanı ve yerleşim yerlerinin olması

Karabük Demir-Çelik Fabrikası 1937'de kurulmuş tur. Türkiye'nin ilk demir-çelik fabrikasıdır. Kurulum yeri seçilirken kıyıda kurulması hem kö- müre daha yakın olması hem de ulaşım maliyetle- rini azaltacağından düşünülmüş fakat daha sonra fikir değiştirilerek kıyıya daha uzak bir bölgede ku- rulmuştur. Buna göre, bu değişikliğin nedeni aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Demir yataklarının iç bölgelerde toplanmış ol- masi B) Kiyuda nem ve yağış miktarının fazla olması C) Kiyinin dışarıdan gelebilecek saldırılara daha açık olması D) Kıyıdan iç bölgelere ulaşımın zor olması E) Kıyıda tarım alanı ve yerleşim yerlerinin olması