Soru:

Katilaşım kayaç Tortul kaya 14. Magma M a - Yukarıdaki oluşum şemasında ve 2 nolu ale lara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Katilaşım
kayaç
Tortul kaya
14.
Magma
M
a
-
Yukarıdaki oluşum şemasında ve 2 nolu ale
lara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Katılaşma - Soğuma, Erime
B) Katılaşma - Aşınma, Birikme
C) Erime - Taşınma, Birikme
D) Aşınma - Birikme, Katılaşma
EV Aşınma - Birikme, erime
-
-
12.C
14.B
13.E
9.D
11.0
10.D

Katilaşım kayaç Tortul kaya 14. Magma M a - Yukarıdaki oluşum şemasında ve 2 nolu ale lara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Katılaşma - Soğuma, Erime B) Katılaşma - Aşınma, Birikme C) Erime - Taşınma, Birikme D) Aşınma - Birikme, Katılaşma EV Aşınma - Birikme, erime - - 12.C 14.B 13.E 9.D 11.0 10.D