Soru:

KAVRAM ASF 07 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk kültür merkezle-rinin kurul- duğu yerlerin ortak özelliklerinden birisidir? A) Orta

KAVRAM
ASF 07
7. Aşağıdakilerden hangisi ilk kültür merkezle-rinin kurul-
duğu yerlerin ortak özelliklerinden birisidir?
A) Orta kuşakta yer almaları
B) Aynı kıtada bulunmaları
Hepsinin denize kıyısının bulunması
D) Akdeniz iklimin yayılış alanında olmaları
E) Ticarette gelişmiş olmaları

KAVRAM ASF 07 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk kültür merkezle-rinin kurul- duğu yerlerin ortak özelliklerinden birisidir? A) Orta kuşakta yer almaları B) Aynı kıtada bulunmaları Hepsinin denize kıyısının bulunması D) Akdeniz iklimin yayılış alanında olmaları E) Ticarette gelişmiş olmaları