Soru:

lay I I I MÖ 3000 yıllarında Mısır, piramitleri ve tapınakları sayesinde gezginlerin en çok ilgisini çeken yerler- den biri olmu

lay
I
I
I
MÖ 3000 yıllarında Mısır, piramitleri ve tapınakları
sayesinde gezginlerin en çok ilgisini çeken yerler-
den biri olmuştur. Eski Mısır ve Babil uygarlıkla-
rinda gezginlerin geçtiği yolların güvenliği sağlanıp
konaklama ve dinlenme için ev ve bahçelerin inşa
edildiği bilinmektedir. Eski çağlarda insanların tica-
ni maksatla ülkeleri ziyaret etmesi turizm aktivitesi
olarak kabul edilmekteydi. Ayrıca Eski Yunanlarda
olimpiyatlar için farklı ülkelere seyahat edildiği bi-
linmektedir. Bunun dışında sağlık sorunları ve dinî
nedenlerle de insanlar bulundukları ülkelerden baş-
ka ülkelere seyahat etmekteydi.
13. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A)
İlk çağlarda insanlar turizm amaçlı gezilere
katılmıştır
B) Eski Mısır ve Babil uygarlıklarında turizmi
geliştirmek için faaliyetlerde bulunulmuş-
tur.
C) Farklı mimari yapılar insanların ilgisini
çekmiş ve insanlar, bu tür yapıları görebil-
mek için seyahat etmiştir.
D) Turizm faaliyetleri, eski çağlarda ekono-
minin gelişmesine katkı sağlayan en büyük
etkinlik olmuştur.
E) Turistik konaklama tesisleri eski uygarlık-
lardan bu yana varlığını sürdürmüştür.

lay I I I MÖ 3000 yıllarında Mısır, piramitleri ve tapınakları sayesinde gezginlerin en çok ilgisini çeken yerler- den biri olmuştur. Eski Mısır ve Babil uygarlıkla- rinda gezginlerin geçtiği yolların güvenliği sağlanıp konaklama ve dinlenme için ev ve bahçelerin inşa edildiği bilinmektedir. Eski çağlarda insanların tica- ni maksatla ülkeleri ziyaret etmesi turizm aktivitesi olarak kabul edilmekteydi. Ayrıca Eski Yunanlarda olimpiyatlar için farklı ülkelere seyahat edildiği bi- linmektedir. Bunun dışında sağlık sorunları ve dinî nedenlerle de insanlar bulundukları ülkelerden baş- ka ülkelere seyahat etmekteydi. 13. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) İlk çağlarda insanlar turizm amaçlı gezilere katılmıştır B) Eski Mısır ve Babil uygarlıklarında turizmi geliştirmek için faaliyetlerde bulunulmuş- tur. C) Farklı mimari yapılar insanların ilgisini çekmiş ve insanlar, bu tür yapıları görebil- mek için seyahat etmiştir. D) Turizm faaliyetleri, eski çağlarda ekono- minin gelişmesine katkı sağlayan en büyük etkinlik olmuştur. E) Turistik konaklama tesisleri eski uygarlık- lardan bu yana varlığını sürdürmüştür.