Soru:

LER TESTİ 7. Türkiye'de bitki örtüsüne göre bölgelerin gösterildiği bir harita, aşağıdaki özelliklerden hangisine göre çizil- mi

LER TESTİ
7.
Türkiye'de bitki örtüsüne göre bölgelerin gösterildiği
bir harita, aşağıdaki özelliklerden hangisine göre çizil-
miş Türkiye haritasıyla daha çok benzerlik göstermek-
tedir?
A) Yer şekilleri haritası
Bİklim tipleri haritası
C) Su havzaları haritası
Doprak tipleri haritası
E) Nüfus dağılışı haritası

LER TESTİ 7. Türkiye'de bitki örtüsüne göre bölgelerin gösterildiği bir harita, aşağıdaki özelliklerden hangisine göre çizil- miş Türkiye haritasıyla daha çok benzerlik göstermek- tedir? A) Yer şekilleri haritası Bİklim tipleri haritası C) Su havzaları haritası Doprak tipleri haritası E) Nüfus dağılışı haritası