Soru:

leşmeleri ÜNİTE 2 BEŞERI SİSTEMLER 1. Devlet üretim çiftlikleri Ticari çiftliler “Çiftlikler, genellikle bir tarım alanı içinde

leşmeleri
ÜNİTE
2 BEŞERI SİSTEMLER
1.
Devlet üretim çiftlikleri
Ticari çiftliler
“Çiftlikler, genellikle bir tarım alanı içinde kurulmuş olan bir
ya da birkaç ev ile bunların eklentilerinden oluşan yerleşim
birimidir. Çiftliklerdeki temel ekonomik etkinlik tarımdır."
Buna göre bu haritada dağılışı verilen çiftlik yerleşme-
lerinin Ege, Marmara ve İç Anadolu'da diğer bölgelere
göre daha yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle da-
ha az ilgilidir?
A) Yer şekillerinin sade olmasıyla
BD Nüfusun fazla olmasıyla
C) Tarım arazilerin geniş yer kaplamasıyla
D) Pazarlama imkânının fazla olmasıyla
E) Farklı iklim özelliklerinin etkili olmasıyla
2.
Kırsal yerleşmelerde yapılmakta olan ekonomik faaliyetle
ik gösterir

leşmeleri ÜNİTE 2 BEŞERI SİSTEMLER 1. Devlet üretim çiftlikleri Ticari çiftliler “Çiftlikler, genellikle bir tarım alanı içinde kurulmuş olan bir ya da birkaç ev ile bunların eklentilerinden oluşan yerleşim birimidir. Çiftliklerdeki temel ekonomik etkinlik tarımdır." Buna göre bu haritada dağılışı verilen çiftlik yerleşme- lerinin Ege, Marmara ve İç Anadolu'da diğer bölgelere göre daha yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle da- ha az ilgilidir? A) Yer şekillerinin sade olmasıyla BD Nüfusun fazla olmasıyla C) Tarım arazilerin geniş yer kaplamasıyla D) Pazarlama imkânının fazla olmasıyla E) Farklı iklim özelliklerinin etkili olmasıyla 2. Kırsal yerleşmelerde yapılmakta olan ekonomik faaliyetle ik gösterir