Soru:

lolojisi yetersiz ulkelerde tarımda doğal koşullara bağımlılık daha fazla olup modern tarım teknikleri yeterince kullant- lamaz.

lolojisi
yetersiz ulkelerde tarımda doğal koşullara bağımlılık
daha fazla olup modern tarım teknikleri yeterince kullant-
lamaz.
Buna göre tarımda kullandıkları yöntemler dikkate
alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde birim alan-
dan elde edilen tarım ürünü gelirinin daha yüksek
olduğu söylenebilir?
Hindistan
B) Arjantin
Hollanda
of Pakistan Nyonya
5%
Nijerya
17. Çevre sorunlarından bazıları ortaya çıktığı andan itibaren
çok hızlı bir şekilde yayılarak küresel çaplı soruna dönü-
şebilmektedir.
20
Buna göre;
I. petrol tankeri kazaları,
II. nükleer reaktör sizintisi,
III. boru hatlarından tarım alanlarına doğal gaz sızıntısı,
IV. maden ocaklarındaki grizu patlamaları
durumlarından hangilerinin küresel çaplı çevre soru-
nu yaratma potansiyeli daha yüksektir?
Il ve III
A) I ve II
B) I ve III
D) Il ve IV
III ve IV
povei
SOSYAL BİLİMLER-2
11

lolojisi yetersiz ulkelerde tarımda doğal koşullara bağımlılık daha fazla olup modern tarım teknikleri yeterince kullant- lamaz. Buna göre tarımda kullandıkları yöntemler dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde birim alan- dan elde edilen tarım ürünü gelirinin daha yüksek olduğu söylenebilir? Hindistan B) Arjantin Hollanda of Pakistan Nyonya 5% Nijerya 17. Çevre sorunlarından bazıları ortaya çıktığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde yayılarak küresel çaplı soruna dönü- şebilmektedir. 20 Buna göre; I. petrol tankeri kazaları, II. nükleer reaktör sizintisi, III. boru hatlarından tarım alanlarına doğal gaz sızıntısı, IV. maden ocaklarındaki grizu patlamaları durumlarından hangilerinin küresel çaplı çevre soru- nu yaratma potansiyeli daha yüksektir? Il ve III A) I ve II B) I ve III D) Il ve IV III ve IV povei SOSYAL BİLİMLER-2 11