Soru:

los 68 SI 'Ouvy) OS 68 81 ht. T - 2 5. Bir DNA molekülünde meydana gelen değişimlerin kalıcı olması için DNA zincirinin karşılık

los 68 SI 'Ouvy) OS 68 81
ht.
T - 2
5. Bir DNA molekülünde meydana gelen değişimlerin kalıcı
olması için DNA zincirinin karşılıklı kısımlarındaki nükleo-
titlerin kaybolması gerekir. DNA'nın yalnızca bir zincirinde
olan, değişiklikler ise onarılabileceği için kalıtsal değişiklik-
ler meydana getiremez.
a
<<
d
C
f
e
gs
c
h
u
Buna göre yukarıda verilen DNA molekülünde hangi
harfler ile ifade edilen nükleotitlerin aynı anda zarar
görmesi DNA da kalıcı mutasyonlara sebep olabilir?
G
D) b, c, d, h
C) a, d, e, h
A) a, c, eg
B) b, d, f, h
-1
COM
Hayyan Hüdresi
Çekirdek
CD

los 68 SI 'Ouvy) OS 68 81 ht. T - 2 5. Bir DNA molekülünde meydana gelen değişimlerin kalıcı olması için DNA zincirinin karşılıklı kısımlarındaki nükleo- titlerin kaybolması gerekir. DNA'nın yalnızca bir zincirinde olan, değişiklikler ise onarılabileceği için kalıtsal değişiklik- ler meydana getiremez. a << d C f e gs c h u Buna göre yukarıda verilen DNA molekülünde hangi harfler ile ifade edilen nükleotitlerin aynı anda zarar görmesi DNA da kalıcı mutasyonlara sebep olabilir? G D) b, c, d, h C) a, d, e, h A) a, c, eg B) b, d, f, h -1 COM Hayyan Hüdresi Çekirdek CD