Soru:

lyne yaprakli ağaçlar- dan biridir. Kuzey Anadolu Dağlarında 1000-1500 K metre arasında yer alır. A D Buna göre yukarıda verilen

lyne yaprakli ağaçlar-
dan biridir. Kuzey Anadolu Dağlarında 1000-1500
K
metre arasında yer alır.
A
D
Buna göre yukarıda verilen ağaç türlerinin isimleri E
aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? M
1
II
III
Servi
Ladin
A)
B)
C)
D)
Defne
Sandal
Ladin
Sedir
Sarıçam
Ladin
Ladin
Zakkum
Göknar
Servi
Tesbih
Kocayemiş
Mersin
Kaçkar Dağlarının kuzeye dönük yamaçlarında doğu
ladini yaygın iken, aynı yüksekliğe sahip güney ya-
maçlarında sarıçam ağaçları yaygındır.
Kaçkar Dağlarının kuzey ve güney yamaçlarında
bu farklılığın yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Denizellik
B) Bakı
C) Toprak özellikleri
D) Eğim
E) Kayaç yapısı
117

lyne yaprakli ağaçlar- dan biridir. Kuzey Anadolu Dağlarında 1000-1500 K metre arasında yer alır. A D Buna göre yukarıda verilen ağaç türlerinin isimleri E aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? M 1 II III Servi Ladin A) B) C) D) Defne Sandal Ladin Sedir Sarıçam Ladin Ladin Zakkum Göknar Servi Tesbih Kocayemiş Mersin Kaçkar Dağlarının kuzeye dönük yamaçlarında doğu ladini yaygın iken, aynı yüksekliğe sahip güney ya- maçlarında sarıçam ağaçları yaygındır. Kaçkar Dağlarının kuzey ve güney yamaçlarında bu farklılığın yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Denizellik B) Bakı C) Toprak özellikleri D) Eğim E) Kayaç yapısı 117