Soru:

Metalürji sanayisinin maliyet giderleri arasında, maden cevherinin ya da kullanılan enerji kaynağının nakliye masrafları önemli

Metalürji sanayisinin maliyet giderleri arasında, maden
cevherinin ya da kullanılan enerji kaynağının nakliye
masrafları önemli yer tutmaktadır.
Tiesa
Aşağıda verilen madenlerden hangisini işleyen
tesislerde, maden cevherinin taşınması sonucu
ortaya çıkan nakliye giderlerinin, toplam üretim
maliyeti içindeki oranı daha fazladır?
A) Bakır
B) Demir
C) Kükürt
D) Fosfat
E) Krom

Metalürji sanayisinin maliyet giderleri arasında, maden cevherinin ya da kullanılan enerji kaynağının nakliye masrafları önemli yer tutmaktadır. Tiesa Aşağıda verilen madenlerden hangisini işleyen tesislerde, maden cevherinin taşınması sonucu ortaya çıkan nakliye giderlerinin, toplam üretim maliyeti içindeki oranı daha fazladır? A) Bakır B) Demir C) Kükürt D) Fosfat E) Krom