Soru:

Milli Bir Destan: Ya 4. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. Mustafa Kemal'e Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Sakar

Milli Bir Destan: Ya
4.
Fransa ile Ankara Antlaşması
imzalandı.
Mustafa Kemal'e Gazi unvanı ve
Mareşallik rütbesi verildi.
Sakarya Savaşı'nın Sonuçları
Rusya ile Moskova Antlaşması
yapıldı.
Türk ordusu savunmadan
taarruza geçti.
Yukarıda verilen kavram haritasında Sakar-
ya Savaşı'nın sonuçları ile ilgili kaç tane
yanlış bilgi verilmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3
D)4

Milli Bir Destan: Ya 4. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. Mustafa Kemal'e Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi. Sakarya Savaşı'nın Sonuçları Rusya ile Moskova Antlaşması yapıldı. Türk ordusu savunmadan taarruza geçti. Yukarıda verilen kavram haritasında Sakar- ya Savaşı'nın sonuçları ile ilgili kaç tane yanlış bilgi verilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D)4