Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul İnkılap Tarihi Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
5. Osmanlı'nın 19. yy.da dağılmanın önüne geçmek
için yaptığı bazı çalışmalar tabloda gösterilmiştir.
Tanzimat
Fermanı
Yayınlanan bu ferman ile Müslü-
man ve azınlıkların hakları yasal
güvence altına alındı.
Avrupalıların isteği üzerine ya-
yınlanan bu ferman ile azınlıklar
geniş haklar elde ettiler.
Islahat
Fermanı
I. Meşrutiyet
Türk tarihinde halk ilk kez kısıtlı da
olsa yönetime katılmıştır.
Halkın seçtiği kişilerden oluşan
bir meclistir.
Mebusan
Meclisi
Tabloda verilen bilgilere bakarak aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?
A) Fransız İhtilali'nin neden olduğu ulusçu isyan-
ların önüne geçilmek istenmiştir.
B) Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Osmanlı Dev-
leti'nin dağılması önlenmiştir.
C) Ulus egemenliği anlayışı benimsenmiştir.
D) Hukuk devleti anlayışı için çalışmalar yapılmıştır
.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
5. Osmanlı'nın 19. yy.da dağılmanın önüne geçmek için yaptığı bazı çalışmalar tabloda gösterilmiştir. Tanzimat Fermanı Yayınlanan bu ferman ile Müslü- man ve azınlıkların hakları yasal güvence altına alındı. Avrupalıların isteği üzerine ya- yınlanan bu ferman ile azınlıklar geniş haklar elde ettiler. Islahat Fermanı I. Meşrutiyet Türk tarihinde halk ilk kez kısıtlı da olsa yönetime katılmıştır. Halkın seçtiği kişilerden oluşan bir meclistir. Mebusan Meclisi Tabloda verilen bilgilere bakarak aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? A) Fransız İhtilali'nin neden olduğu ulusçu isyan- ların önüne geçilmek istenmiştir. B) Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Osmanlı Dev- leti'nin dağılması önlenmiştir. C) Ulus egemenliği anlayışı benimsenmiştir. D) Hukuk devleti anlayışı için çalışmalar yapılmıştır .
12. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen,
I. Uluslararası saat sistemine geçilmesi
II. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
III. Uluslararası ölçü birimlerini kabul edilmesi
inkılaplarından hangileri, Avrupa ile yeni Türk
Devleti arasındaki farklı uygulamaların gide-
rilmesi amacına yöneliktir?
A) Yalnız!
C) I ve II
B) Yalnız 11
D) I, II ve III
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
12. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen, I. Uluslararası saat sistemine geçilmesi II. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması III. Uluslararası ölçü birimlerini kabul edilmesi inkılaplarından hangileri, Avrupa ile yeni Türk Devleti arasındaki farklı uygulamaların gide- rilmesi amacına yöneliktir? A) Yalnız! C) I ve II B) Yalnız 11 D) I, II ve III
4.
8. SINIF / SÖZEL
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
B
İtilaf Devletleri 17 Şubat 1920'de kamuoyuna açıklanan Misakımillî kararlarını beklentilerine aykırı buldular ve bu kararları
geri alması için Mebusan Meclisine baskı yaptılar. Maraş Zeytun'da meydana gelen olayları bahane eden İngilizlerin
Osmanlı Devleti'ne yaptığı baskılar sonucunda Ali Rıza Paşa Hükûmeti istifa etti (3 Mart 1920). Yeni hükûmet Salih
Paşa tarafından kuruldu. Baskı ve tehditlerini giderek arttıran İtilaf Devletleri, 150 Türk aydınını tutukladı ve bir gün
sonra İstanbul'u resmen işgal ettiler (16 Mart 1920).
Bu bilgide İtilaf Devletlerinin;
I. milli egemenlik,
II. manda ve himaye,
III. ülke bütünlüğü
anlayışlarından hangilerine aykırı davrandıkları savunulabilir?
C) II ve III
D) I, II ve III
A) I ve II
B) I ve III
ile her
landa büyük ve etkili düşünceleri olan, yaşadığı ülkenin
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
4. 8. SINIF / SÖZEL T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK B İtilaf Devletleri 17 Şubat 1920'de kamuoyuna açıklanan Misakımillî kararlarını beklentilerine aykırı buldular ve bu kararları geri alması için Mebusan Meclisine baskı yaptılar. Maraş Zeytun'da meydana gelen olayları bahane eden İngilizlerin Osmanlı Devleti'ne yaptığı baskılar sonucunda Ali Rıza Paşa Hükûmeti istifa etti (3 Mart 1920). Yeni hükûmet Salih Paşa tarafından kuruldu. Baskı ve tehditlerini giderek arttıran İtilaf Devletleri, 150 Türk aydınını tutukladı ve bir gün sonra İstanbul'u resmen işgal ettiler (16 Mart 1920). Bu bilgide İtilaf Devletlerinin; I. milli egemenlik, II. manda ve himaye, III. ülke bütünlüğü anlayışlarından hangilerine aykırı davrandıkları savunulabilir? C) II ve III D) I, II ve III A) I ve II B) I ve III ile her landa büyük ve etkili düşünceleri olan, yaşadığı ülkenin
8.
10.
"Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan
doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek
gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemi-
yetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan
tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, mille-
tin ve devletin haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi
aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler."
(Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri)
Ma
ay
ce
"B
yu
ki
11
t
o
Milli Kongre
Cemiyeti
Kilikyalılar
Cemiyeti
Islam Teali
Cemiyeti
IV.
Anadolu
Kadınları
Cemiyeti
B
E
Buna göre "milletin ve devletin haklarını koruma amacına hizmet eden" cemiyetler arasında yukarıda veri-
lenlerin hangileri yer alır?
A) I, II ve III
1, Il velv
SII
, III ve IV
D1, II, III ve IV
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
8. 10. "Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemi- yetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, mille- tin ve devletin haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler." (Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri) Ma ay ce "B yu ki 11 t o Milli Kongre Cemiyeti Kilikyalılar Cemiyeti Islam Teali Cemiyeti IV. Anadolu Kadınları Cemiyeti B E Buna göre "milletin ve devletin haklarını koruma amacına hizmet eden" cemiyetler arasında yukarıda veri- lenlerin hangileri yer alır? A) I, II ve III 1, Il velv SII , III ve IV D1, II, III ve IV
3 all %26 Ó 15:24
bittiği-
n yok
düşü-
Milli Mücadele hareketinin son bulmasına
Itilaf Devletlerinin ateşkes teklifinde
bulunmasına
DY Türk milletinin silahlı direnişe geçmesine
rumu
api-
ulos
pları
kara
8. "Düşman ordusuyla aramızda büyük bir
açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip
toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabil-
sin.Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar
çekilmek doğru olur. Düşman bizi takip eder-
se kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve
yeniden menzil hatları kurmaya mecbur ola-
cak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak."
dır.
nra
lat-
un
ns
e-
tr
Mustafa Kemal Atatürk
i-
Mustafa Kemal'in Kütahya-Eskişehir
Savaşı sırasında verdiği bu emir;
1.) Ordunun daha fazla kayıp vermesini
engelleme,
II. Taarruz harekâtını başlatma,
III. Savaş alanını genişletme
amaçlarından hangilerini gerçekleştir-
meye yöneliktir?
A Yalnız I.
C) I ve III.
Yalnız II.-
H ve tt.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
3 all %26 Ó 15:24 bittiği- n yok düşü- Milli Mücadele hareketinin son bulmasına Itilaf Devletlerinin ateşkes teklifinde bulunmasına DY Türk milletinin silahlı direnişe geçmesine rumu api- ulos pları kara 8. "Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabil- sin.Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek doğru olur. Düşman bizi takip eder- se kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur ola- cak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak." dır. nra lat- un ns e- tr Mustafa Kemal Atatürk i- Mustafa Kemal'in Kütahya-Eskişehir Savaşı sırasında verdiği bu emir; 1.) Ordunun daha fazla kayıp vermesini engelleme, II. Taarruz harekâtını başlatma, III. Savaş alanını genişletme amaçlarından hangilerini gerçekleştir- meye yöneliktir? A Yalnız I. C) I ve III. Yalnız II.- H ve tt.
2.
5. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misakımillî kararlarından bazıları şunlardır:
bütunne
envé
Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü sıyasi, adli ve mali sınırla-
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. pe
malar kaldırılmalıdır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Kapitülasyonlara karşıçıkılmıştır.
B) Turk yurdunun sınırları belirlenmiştir.
CUlusat egemenliğe vurgu yapılmıştır.
DBatı Trakya'nın geleceği, halkın iradesine birakılmıştır.
6.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
2. 5. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misakımillî kararlarından bazıları şunlardır: bütunne envé Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü sıyasi, adli ve mali sınırla- Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür. Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. pe malar kaldırılmalıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kapitülasyonlara karşıçıkılmıştır. B) Turk yurdunun sınırları belirlenmiştir. CUlusat egemenliğe vurgu yapılmıştır. DBatı Trakya'nın geleceği, halkın iradesine birakılmıştır. 6.
yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti dağılma
surecine girdi. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önle-
meye yönelik ortaya atılan fikir akımları ve özellikleri
şunlardır:
Fikir
Akımları
Özellikleri
Osmanlı sınırları içinde yaşayan
tüm milletleri Osmanlı milleti adı
Osmanlıcılık altında bir araya getirerek devletin
dağılmasını önlemeyi amaçlayan
fikir akımıdır.
Müslüman milletlerin Osmanlı ha-
lifesinin liderliğinde tek bir çatı
altında birleştirilmesini amaçlayan
fikir akımıdır.
İslamcılık
Bütün Türkleri Osmanlı Devleti
çatısında bir bayrak altında top-
lamayı amaçlayan fikir akımıdır.
Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın
bilim, teknik ve yönetim anlayışI-
ni alması gerektiğini savunan fikir
akımıdır.
Türkçülük
Batıcılık
Tablodaki açıklamalardan hareketle aşağıdaki.
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
AOsmanlıcılık fikir akımı devletin bütünlüğünü
sağlamayı hedeflemiştir.V
BY Türkçülük fikir akımının, Osmanlıcılık fikir akı-
mindan farkı, tek bir millet üzerinden kurtuluş
çaresi aramasıdır.
Batıcılık, Batı'daki yenilikleri Osmanlı Devleti'ne
aktararak geriye gidişi durdurmayı amaçlamak-
tadır.
slamcılık, devlet ve toplum düzeninde dinden
ziyade millet temelini esas almaktad
2. Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iç işlerine karış-
amacıyla 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. BL
lon hazıları şunlardır:
masını engellemek ve devletin dağılmasını önlemel
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti dağılma surecine girdi. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önle- meye yönelik ortaya atılan fikir akımları ve özellikleri şunlardır: Fikir Akımları Özellikleri Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm milletleri Osmanlı milleti adı Osmanlıcılık altında bir araya getirerek devletin dağılmasını önlemeyi amaçlayan fikir akımıdır. Müslüman milletlerin Osmanlı ha- lifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleştirilmesini amaçlayan fikir akımıdır. İslamcılık Bütün Türkleri Osmanlı Devleti çatısında bir bayrak altında top- lamayı amaçlayan fikir akımıdır. Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın bilim, teknik ve yönetim anlayışI- ni alması gerektiğini savunan fikir akımıdır. Türkçülük Batıcılık Tablodaki açıklamalardan hareketle aşağıdaki. yargılardan hangisine ulaşılamaz? AOsmanlıcılık fikir akımı devletin bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir.V BY Türkçülük fikir akımının, Osmanlıcılık fikir akı- mindan farkı, tek bir millet üzerinden kurtuluş çaresi aramasıdır. Batıcılık, Batı'daki yenilikleri Osmanlı Devleti'ne aktararak geriye gidişi durdurmayı amaçlamak- tadır. slamcılık, devlet ve toplum düzeninde dinden ziyade millet temelini esas almaktad 2. Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iç işlerine karış- amacıyla 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. BL lon hazıları şunlardır: masını engellemek ve devletin dağılmasını önlemel
9 Birinci İnönü Savaşı sonrası ortaya çıkan;
1. TBMM Londra Konferansı'na davet edilmiş-
II. İsmet Paşa albaylıktan tuğgeneralliğe yük-
seltilmiştir.
II. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması
imzalanmıştır
yukarıdaki gelişmelerden hangileri ülkenin
dış politikası ile ilgilidir?
A) Yalnız !
B) I ve Il
C) II ve III
D) I ve III
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
9 Birinci İnönü Savaşı sonrası ortaya çıkan; 1. TBMM Londra Konferansı'na davet edilmiş- II. İsmet Paşa albaylıktan tuğgeneralliğe yük- seltilmiştir. II. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır yukarıdaki gelişmelerden hangileri ülkenin dış politikası ile ilgilidir? A) Yalnız ! B) I ve Il C) II ve III D) I ve III
Mill Macadele'nin hazırlik döneminde Mustafa Kemal'in yaptı
oder
1.
Düşman bizi öldürmek niyetinde
değildir. Düşmanın niyeti, bizi diri
diri mezarımıza gömmektir. Şim-
di çukurun tam kenarında bulu-
nuyoruz. Fakat son bir gayretle
kenetlenirsek, kendimizi kurtar-
mamız mümkündür. Zaten baş-
kaca imkân yoktur.
Mustafa
Kemal
Mustafa Kemal'in Havza'da şehrin ileri gelen-
leriyle yaptığı bir toplantıdaki konuşmasından
hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Bağımsızlık fikrini benimsetmek
B) Milli bilinci uyandırmak
C) Milli birliği sağlamak
D) Milli egemenliği gerçekleştirmek
Ortaokul İnkılap Tarihi
Demokratikleşme Çabaları
Mill Macadele'nin hazırlik döneminde Mustafa Kemal'in yaptı oder 1. Düşman bizi öldürmek niyetinde değildir. Düşmanın niyeti, bizi diri diri mezarımıza gömmektir. Şim- di çukurun tam kenarında bulu- nuyoruz. Fakat son bir gayretle kenetlenirsek, kendimizi kurtar- mamız mümkündür. Zaten baş- kaca imkân yoktur. Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in Havza'da şehrin ileri gelen- leriyle yaptığı bir toplantıdaki konuşmasından hangisini amaçladığı söylenemez? A) Bağımsızlık fikrini benimsetmek B) Milli bilinci uyandırmak C) Milli birliği sağlamak D) Milli egemenliği gerçekleştirmek
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
6. Türk ordusu, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yu-
nan kuvvetlerini 13 Eylül 1921'de Sakarya Irmağı'nın
batısına püskürtmüştür.
Bu zaferin ardından,
• Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Gü-
ney Cephesi kapanmıştır.
• Halkın Mustafa Kemal'e ve Türk ordusuna güve-
ni artmıştır.
• Kafkas devletleriyle Kars Antlaşması imzalan-
mıştır.
Bu gelişmelere dayanılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
o
A) Askerî başarı beraberinde siyasi kazanımları ge-
tirmiştir.
B) Sakarya Savaşı'yla güney sınırımız günümüzdeki
şekline kavuşmuştur.
C) TBMM'yi tanıyan devlet sayısı artmıştır.
D) İtilaf Devletlerinden biri TBMM'yle savaşı bitirmiş-
tir.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 6. Türk ordusu, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yu- nan kuvvetlerini 13 Eylül 1921'de Sakarya Irmağı'nın batısına püskürtmüştür. Bu zaferin ardından, • Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Gü- ney Cephesi kapanmıştır. • Halkın Mustafa Kemal'e ve Türk ordusuna güve- ni artmıştır. • Kafkas devletleriyle Kars Antlaşması imzalan- mıştır. Bu gelişmelere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? o A) Askerî başarı beraberinde siyasi kazanımları ge- tirmiştir. B) Sakarya Savaşı'yla güney sınırımız günümüzdeki şekline kavuşmuştur. C) TBMM'yi tanıyan devlet sayısı artmıştır. D) İtilaf Devletlerinden biri TBMM'yle savaşı bitirmiş- tir.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
A
A
YUNANLARI
AMAÇLAR
-
3. BMM'ye karşı çıkan isyanların önlenmesi adına 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmış.
tır. Kanunda yer alan bazı maddeler şunlardır:
Yüce hilafet makamını, saltanatı ve ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek
amacıyla kurulan Büyük Millet Meclisine karşı düşünce ya da uygulamalarıyla veya yazdıklan yazılarla
muhalefet ve bozgunluk edenler vatan haini sayılır.
Vatana ihanet zanlılarının yetkili mahkemesi, suçun işlendiği yerdeki ceza mahkemesidir. Olağanüstü
ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapma-
ya ve karar vermeye yetkilidir.
Bu maddelere bakılarak,
1. Meclis yasama yetkisini kullanmıştır. V
IL MIN Mücadele'nin zarar görmesi engellenmiştir.
III. Cezalanın geciktirilmeden uygulanması amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
ve il
Yalnız II
er ve II
D. Il ve III
Ankara'yı ele
• BMM'yi ortad
kaldırmak
• Yeni kurulan
orduyu yoke
• Sevr Antlaşi
uygulatmak
Verilen bilgilere gc
Türklerin var olu
II. Yunan ve Türk
III. Yunanlann, Tune
yargitarından han
Al Yalnız
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK A A YUNANLARI AMAÇLAR - 3. BMM'ye karşı çıkan isyanların önlenmesi adına 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmış. tır. Kanunda yer alan bazı maddeler şunlardır: Yüce hilafet makamını, saltanatı ve ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacıyla kurulan Büyük Millet Meclisine karşı düşünce ya da uygulamalarıyla veya yazdıklan yazılarla muhalefet ve bozgunluk edenler vatan haini sayılır. Vatana ihanet zanlılarının yetkili mahkemesi, suçun işlendiği yerdeki ceza mahkemesidir. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapma- ya ve karar vermeye yetkilidir. Bu maddelere bakılarak, 1. Meclis yasama yetkisini kullanmıştır. V IL MIN Mücadele'nin zarar görmesi engellenmiştir. III. Cezalanın geciktirilmeden uygulanması amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? ve il Yalnız II er ve II D. Il ve III Ankara'yı ele • BMM'yi ortad kaldırmak • Yeni kurulan orduyu yoke • Sevr Antlaşi uygulatmak Verilen bilgilere gc Türklerin var olu II. Yunan ve Türk III. Yunanlann, Tune yargitarından han Al Yalnız
5.
Sınırları belli bir alanda belli bir süre
içinde insan sayısında meydana
gelen artışa nüfus artışı denir.
Öğretmenin verdiği bilgiden yola çıkılarak aşa-
ğıdakilerden hangisinin nüfus artışına neden
olduğu söylenemez?
A) Bir ülkeden başka bir ülkeye göç edilmesi
B) Sinir değişikliklerinin yaşanması
G) Köyden şehirlere göç edilmesi
D) Doğum oranının artması
89
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
5. Sınırları belli bir alanda belli bir süre içinde insan sayısında meydana gelen artışa nüfus artışı denir. Öğretmenin verdiği bilgiden yola çıkılarak aşa- ğıdakilerden hangisinin nüfus artışına neden olduğu söylenemez? A) Bir ülkeden başka bir ülkeye göç edilmesi B) Sinir değişikliklerinin yaşanması G) Köyden şehirlere göç edilmesi D) Doğum oranının artması 89
6. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi, oğlu
Mustafa'ya “Adam olmak için okumak, öğrenmek
şarttır. Başka çare yoktur.” diyen ileri görüşlü,
çağdaş fikirlere sahip, yeniliklere açık, aydın bir
insandı. Annesi Zübeyde Hanım ise zeki, sağdu-
yulu, dönemin kadınlarından farklı olarak okuma
yazma bilen bir kadındı.
Yukarıda verilen aile ortamının Mustafa Ke-
mal'e öncelikle hangisini sağlaması beklenir?
A) Derslerinde başarılı olmasını
B) Kişiliğinin şekillenmesini
C) Sanat eğitimi almasını
D) Askerlik mesleğini seçmesini
T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları Çant
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
6. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi, oğlu Mustafa'ya “Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır. Başka çare yoktur.” diyen ileri görüşlü, çağdaş fikirlere sahip, yeniliklere açık, aydın bir insandı. Annesi Zübeyde Hanım ise zeki, sağdu- yulu, dönemin kadınlarından farklı olarak okuma yazma bilen bir kadındı. Yukarıda verilen aile ortamının Mustafa Ke- mal'e öncelikle hangisini sağlaması beklenir? A) Derslerinde başarılı olmasını B) Kişiliğinin şekillenmesini C) Sanat eğitimi almasını D) Askerlik mesleğini seçmesini T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soruları Çant
10. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl içerisinde buhranlı günler yaşanıyordu. Ülke içerisinde zaman zaman azınlıklar
ayaklanmalar çıkarıyordu. Yapılan savaşlar genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor, devletin sınırları küçülüyordu.
Bu zor durumdan kurtulmak için Osmanlı yönetimi ve aydınları bir şeyler yapma gayretini de gösteriyorlardı.
1876 yılında II. Abdülhamit Osmanli yönetimine geçtiğinde Meşrutiyet'i ilan etti. Bu yapılan yenilik doğrultusunda,
aynı yıl içerisinde Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan
çalışmalarla Mebusan Meclisi oluşturuldu. Böylece halk yönetime dolaylı da olsa katılma fırsatı buldu. Osmanlı
Devleti, ülke içerisinde işlerin yasalara göre işleyeceğini ve padişahın da bu kurallara uyacağını göstermeye
çalıştı. Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlar ise en son padişahın onayından geçmek zorunda idi.
Yukarıda verilen-metne göre Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki durumu hakkında aşağıdaki çıkarımlardan
hangisine ulasılamaz?
Osmanlı Devleti yaşanılan yüzyılda önemli sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.
BY Yapılan yeniliklere rağmen mutlakiyetçi (monarşi) yönetim devam etmektedir.
ep Osmanlı yöneticileri ve aydınları yeni bir yönetim biçimini uygulamaya çalışmışlardır.
Ekonomiyi düzeltmek için önemli tedbirler ve kararlar uygulamaya konulmuştur.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
10. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl içerisinde buhranlı günler yaşanıyordu. Ülke içerisinde zaman zaman azınlıklar ayaklanmalar çıkarıyordu. Yapılan savaşlar genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor, devletin sınırları küçülüyordu. Bu zor durumdan kurtulmak için Osmanlı yönetimi ve aydınları bir şeyler yapma gayretini de gösteriyorlardı. 1876 yılında II. Abdülhamit Osmanli yönetimine geçtiğinde Meşrutiyet'i ilan etti. Bu yapılan yenilik doğrultusunda, aynı yıl içerisinde Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan çalışmalarla Mebusan Meclisi oluşturuldu. Böylece halk yönetime dolaylı da olsa katılma fırsatı buldu. Osmanlı Devleti, ülke içerisinde işlerin yasalara göre işleyeceğini ve padişahın da bu kurallara uyacağını göstermeye çalıştı. Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlar ise en son padişahın onayından geçmek zorunda idi. Yukarıda verilen-metne göre Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki durumu hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulasılamaz? Osmanlı Devleti yaşanılan yüzyılda önemli sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. BY Yapılan yeniliklere rağmen mutlakiyetçi (monarşi) yönetim devam etmektedir. ep Osmanlı yöneticileri ve aydınları yeni bir yönetim biçimini uygulamaya çalışmışlardır. Ekonomiyi düzeltmek için önemli tedbirler ve kararlar uygulamaya konulmuştur.
ENERJI
Inkilap Tarini ve Atatu
27
10. Balkan Savaşları sonucu Balkanlardaki altı yüz yıllık Türk hakimiyeti sona erdi. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Sava-
şi'nda küçük Balkan devletlerine yenilmesi devletin itibarını hem içte hem de dışta önemli ölçüde azalttı. Kaybedilen
Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük göç dalgası yaşandı.
Verilen bilgilere bakarak;
I. Osmanlı Devleti toprak kaybina uğramıştır.
II. Anadolu'nun nüfusu artmıştır.
II. Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona ermiştir.
yargılarından hangilerine laşılır?
I ve II.
BI ve II.
O Il ve lII.
I, Il ve II.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
ENERJI Inkilap Tarini ve Atatu 27 10. Balkan Savaşları sonucu Balkanlardaki altı yüz yıllık Türk hakimiyeti sona erdi. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Sava- şi'nda küçük Balkan devletlerine yenilmesi devletin itibarını hem içte hem de dışta önemli ölçüde azalttı. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu'ya büyük göç dalgası yaşandı. Verilen bilgilere bakarak; I. Osmanlı Devleti toprak kaybina uğramıştır. II. Anadolu'nun nüfusu artmıştır. II. Balkanlardaki Türk hakimiyeti sona ermiştir. yargılarından hangilerine laşılır? I ve II. BI ve II. O Il ve lII. I, Il ve II.
SOVYET
RUSYA
1.
K A R A D E N / Z
BULGARİSTAN
Edirne
MAVRI MIRAI TRAKYA PASAELI
PONTUS RUM
TRABZON MUHAFAZA-I HUKUK
Istanbul
Kars
Samsun
Trabzon
ERMENISTAN
MARMARA
DENIZE
Bursa
Eskişehir
Ankara
• Erzurum
DOĞU ANADOLU
MÜDAFAAH HUKUK
Balikesir
Sivas
TAŞNAK VE
HINÇAK
IRAN
Kütahya
"MAVRI
MIRA
REDD-1
ILHAK
DENIZI GO
E GE
• Kayseri
Hakkari
• Konya
TAŞNAK VE
HINCAK KİLİKYALILAR
Antalya
Antep
• Adana
Urfa
IRAK
MİLLI CEMİYETLER
Trakya Paşaeli
Redd-i llhak
A K DENIZ
DÜŞMAN CEMİYETLER
Mavri Mira (Yunan)
Mavri Mira (Yunan)
Pontus Rum (Rum)
Hincak-Taşnak (Fransa)
Hincak-Taşnak (Ermeni)
SURİYE
Trabzon Muhafaza-i Hukuk
Kilikyalılar
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
KIBRIS
İşgallere karşı kurulan millî cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri
Bu haritadan yararlanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
Ermeni cemiyetlerinin yurdun geneline yayıldığı
Türk halkının topraklarına sahip çıktığı x
C) Millî cemiyetlerin bölgesel olarak hareket ettiği
D) Yunan cemiyetlerinin farklı bölgelerde kurulduğu
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
SOVYET RUSYA 1. K A R A D E N / Z BULGARİSTAN Edirne MAVRI MIRAI TRAKYA PASAELI PONTUS RUM TRABZON MUHAFAZA-I HUKUK Istanbul Kars Samsun Trabzon ERMENISTAN MARMARA DENIZE Bursa Eskişehir Ankara • Erzurum DOĞU ANADOLU MÜDAFAAH HUKUK Balikesir Sivas TAŞNAK VE HINÇAK IRAN Kütahya "MAVRI MIRA REDD-1 ILHAK DENIZI GO E GE • Kayseri Hakkari • Konya TAŞNAK VE HINCAK KİLİKYALILAR Antalya Antep • Adana Urfa IRAK MİLLI CEMİYETLER Trakya Paşaeli Redd-i llhak A K DENIZ DÜŞMAN CEMİYETLER Mavri Mira (Yunan) Mavri Mira (Yunan) Pontus Rum (Rum) Hincak-Taşnak (Fransa) Hincak-Taşnak (Ermeni) SURİYE Trabzon Muhafaza-i Hukuk Kilikyalılar Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk KIBRIS İşgallere karşı kurulan millî cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri Bu haritadan yararlanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Ermeni cemiyetlerinin yurdun geneline yayıldığı Türk halkının topraklarına sahip çıktığı x C) Millî cemiyetlerin bölgesel olarak hareket ettiği D) Yunan cemiyetlerinin farklı bölgelerde kurulduğu