Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul İnkılap Tarihi Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
5. Osmanlı'nın 19. yy.da dağılmanın önüne geçmek
için yaptığı bazı çalışmalar tabloda gösterilmiştir.
Tanzimat
Fermanı
Yayınlanan bu ferman ile Müslü-
man ve azınlıkların hakları yasal
güvence altına alındı.
Avrupalıların isteği üzerine ya-
yınlanan bu ferman ile azınlıklar
geniş haklar elde ettiler.
Islahat
Fermanı
I. Meşrutiyet
Türk tarihinde halk ilk kez kısıtlı da
olsa yönetime katılmıştır.
Halkın seçtiği kişilerden oluşan
bir meclistir.
Mebusan
Meclisi
Tabloda verilen bilgilere bakarak aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?
A) Fransız İhtilali'nin neden olduğu ulusçu isyan-
ların önüne geçilmek istenmiştir.
B) Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Osmanlı Dev-
leti'nin dağılması önlenmiştir.
C) Ulus egemenliği anlayışı benimsenmiştir.
D) Hukuk devleti anlayışı için çalışmalar yapılmıştır
.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
5. Osmanlı'nın 19. yy.da dağılmanın önüne geçmek için yaptığı bazı çalışmalar tabloda gösterilmiştir. Tanzimat Fermanı Yayınlanan bu ferman ile Müslü- man ve azınlıkların hakları yasal güvence altına alındı. Avrupalıların isteği üzerine ya- yınlanan bu ferman ile azınlıklar geniş haklar elde ettiler. Islahat Fermanı I. Meşrutiyet Türk tarihinde halk ilk kez kısıtlı da olsa yönetime katılmıştır. Halkın seçtiği kişilerden oluşan bir meclistir. Mebusan Meclisi Tabloda verilen bilgilere bakarak aşağıdakiler- den hangisine ulaşılamaz? A) Fransız İhtilali'nin neden olduğu ulusçu isyan- ların önüne geçilmek istenmiştir. B) Gerçekleştirilen bu çalışmalarla Osmanlı Dev- leti'nin dağılması önlenmiştir. C) Ulus egemenliği anlayışı benimsenmiştir. D) Hukuk devleti anlayışı için çalışmalar yapılmıştır .
12. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen,
I. Uluslararası saat sistemine geçilmesi
II. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
III. Uluslararası ölçü birimlerini kabul edilmesi
inkılaplarından hangileri, Avrupa ile yeni Türk
Devleti arasındaki farklı uygulamaların gide-
rilmesi amacına yöneliktir?
A) Yalnız!
C) I ve II
B) Yalnız 11
D) I, II ve III
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
12. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen, I. Uluslararası saat sistemine geçilmesi II. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması III. Uluslararası ölçü birimlerini kabul edilmesi inkılaplarından hangileri, Avrupa ile yeni Türk Devleti arasındaki farklı uygulamaların gide- rilmesi amacına yöneliktir? A) Yalnız! C) I ve II B) Yalnız 11 D) I, II ve III
4.
8. SINIF / SÖZEL
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
B
İtilaf Devletleri 17 Şubat 1920'de kamuoyuna açıklanan Misakımillî kararlarını beklentilerine aykırı buldular ve bu kararları
geri alması için Mebusan Meclisine baskı yaptılar. Maraş Zeytun'da meydana gelen olayları bahane eden İngilizlerin
Osmanlı Devleti'ne yaptığı baskılar sonucunda Ali Rıza Paşa Hükûmeti istifa etti (3 Mart 1920). Yeni hükûmet Salih
Paşa tarafından kuruldu. Baskı ve tehditlerini giderek arttıran İtilaf Devletleri, 150 Türk aydınını tutukladı ve bir gün
sonra İstanbul'u resmen işgal ettiler (16 Mart 1920).
Bu bilgide İtilaf Devletlerinin;
I. milli egemenlik,
II. manda ve himaye,
III. ülke bütünlüğü
anlayışlarından hangilerine aykırı davrandıkları savunulabilir?
C) II ve III
D) I, II ve III
A) I ve II
B) I ve III
ile her
landa büyük ve etkili düşünceleri olan, yaşadığı ülkenin
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
4. 8. SINIF / SÖZEL T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK B İtilaf Devletleri 17 Şubat 1920'de kamuoyuna açıklanan Misakımillî kararlarını beklentilerine aykırı buldular ve bu kararları geri alması için Mebusan Meclisine baskı yaptılar. Maraş Zeytun'da meydana gelen olayları bahane eden İngilizlerin Osmanlı Devleti'ne yaptığı baskılar sonucunda Ali Rıza Paşa Hükûmeti istifa etti (3 Mart 1920). Yeni hükûmet Salih Paşa tarafından kuruldu. Baskı ve tehditlerini giderek arttıran İtilaf Devletleri, 150 Türk aydınını tutukladı ve bir gün sonra İstanbul'u resmen işgal ettiler (16 Mart 1920). Bu bilgide İtilaf Devletlerinin; I. milli egemenlik, II. manda ve himaye, III. ülke bütünlüğü anlayışlarından hangilerine aykırı davrandıkları savunulabilir? C) II ve III D) I, II ve III A) I ve II B) I ve III ile her landa büyük ve etkili düşünceleri olan, yaşadığı ülkenin
3.
"Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış,
büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı dönemine ait, tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi
zaferin eseridirl" Mustafa Kemal Atatürk
"Lozan Antlaşması'nın gerçek karakterini ve yüksek değerini Sevr Antlaşması ile kıyaslamakla anlamayı
başarınız: Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini saptayan bir belgedir; Lozan ise hür bir ulus sifatı ile
Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti'nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmesinin
sonucu olan uluslararası bir antlaşmadır." Afet İnan
"Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yenik düşmüş Orta Avrupa devletlerinden birinin galip dev-
letlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır." Lord Kinross
Buna göre Lozan Antlaşması ile ilgili,
1. Uluslararası alanda yankı uyandırmıştır.
II. Türk Devleti lehine sonuçlanmıştır.
III. Milli Mücadele bu anlaşma ile son bulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşabiliriz?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
3. "Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı dönemine ait, tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zaferin eseridirl" Mustafa Kemal Atatürk "Lozan Antlaşması'nın gerçek karakterini ve yüksek değerini Sevr Antlaşması ile kıyaslamakla anlamayı başarınız: Sevr, Osmanlı Devleti'nin tarihe gömülmesini saptayan bir belgedir; Lozan ise hür bir ulus sifatı ile Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti'nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirmesinin sonucu olan uluslararası bir antlaşmadır." Afet İnan "Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yenik düşmüş Orta Avrupa devletlerinden birinin galip dev- letlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır." Lord Kinross Buna göre Lozan Antlaşması ile ilgili, 1. Uluslararası alanda yankı uyandırmıştır. II. Türk Devleti lehine sonuçlanmıştır. III. Milli Mücadele bu anlaşma ile son bulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? A) Yalnız I. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.
0 Optik Form
10.
"Payitahta düşman askeri girmişmiş. Yunan ordusu insanlığın eşini
görmediği bir zulüm firtinası gibi içerlere kadar dayanmışmış, aynı
büyük ve asil devletin nimeti ile beslenen Rumlar, Ermeniler arkadan
vurup dururlarmış. Bahar öyle bir geliş geldi ki sanki bütün
mışmışlar ocak ayının donları, fırtınaları gibi çözülüp silinip gitti,
sanki her şey yeniden başlıyordu, tipkı 1071'deki gibi, tipki
1299'daki gibi.
Sanki Anadolu kocaman bir kovandi da oğul vermeye
hazırlanıyordu. Kısacası sallantılar, kararsızlıklar, bozgun tohumları
ve ürkeklikler eriyip gitmiş ufuk aydınlanmış, ruh doğmuştu."
Tarık Buğra'nın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa
eserinden alınan bu metinden hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Türk milleti ümidini kaybetmiştir.
C) Azınlıklar işgalcilere destek
olmaktadır.
B) İstanbul işgal altındadır.
D) Yunanlılar işgallerini ve
zulmü artırmıştır.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
0 Optik Form 10. "Payitahta düşman askeri girmişmiş. Yunan ordusu insanlığın eşini görmediği bir zulüm firtinası gibi içerlere kadar dayanmışmış, aynı büyük ve asil devletin nimeti ile beslenen Rumlar, Ermeniler arkadan vurup dururlarmış. Bahar öyle bir geliş geldi ki sanki bütün mışmışlar ocak ayının donları, fırtınaları gibi çözülüp silinip gitti, sanki her şey yeniden başlıyordu, tipkı 1071'deki gibi, tipki 1299'daki gibi. Sanki Anadolu kocaman bir kovandi da oğul vermeye hazırlanıyordu. Kısacası sallantılar, kararsızlıklar, bozgun tohumları ve ürkeklikler eriyip gitmiş ufuk aydınlanmış, ruh doğmuştu." Tarık Buğra'nın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı Küçük Ağa eserinden alınan bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Türk milleti ümidini kaybetmiştir. C) Azınlıklar işgalcilere destek olmaktadır. B) İstanbul işgal altındadır. D) Yunanlılar işgallerini ve zulmü artırmıştır.
8.
10.
"Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan
doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek
gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemi-
yetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan
tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, mille-
tin ve devletin haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi
aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler."
(Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri)
Ma
ay
ce
"B
yu
ki
11
t
o
Milli Kongre
Cemiyeti
Kilikyalılar
Cemiyeti
Islam Teali
Cemiyeti
IV.
Anadolu
Kadınları
Cemiyeti
B
E
Buna göre "milletin ve devletin haklarını koruma amacına hizmet eden" cemiyetler arasında yukarıda veri-
lenlerin hangileri yer alır?
A) I, II ve III
1, Il velv
SII
, III ve IV
D1, II, III ve IV
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
8. 10. "Varlığı konusunda ciddi bir endişeye düşmüş olan millet doğrudan doğruya, bizzat müdahale ederek kuvvetini ve tutumunu göstermek gereği duydu. Bunun sonucunda memleketin her tarafında millî cemi- yetler kurulmaya başlandı. Bu cemiyetler her türlü siyasal amaçtan tamamen uzaktır ve varlıklarını sadece memleket bütünlüğünü, mille- tin ve devletin haklarını koruma amacına borçludurlar. Bunların hepsi aynı etkiler ve sebepler altında faaliyet göstermektedirler." (Nimet Arsan, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri) Ma ay ce "B yu ki 11 t o Milli Kongre Cemiyeti Kilikyalılar Cemiyeti Islam Teali Cemiyeti IV. Anadolu Kadınları Cemiyeti B E Buna göre "milletin ve devletin haklarını koruma amacına hizmet eden" cemiyetler arasında yukarıda veri- lenlerin hangileri yer alır? A) I, II ve III 1, Il velv SII , III ve IV D1, II, III ve IV
3 all %26 Ó 15:24
bittiği-
n yok
düşü-
Milli Mücadele hareketinin son bulmasına
Itilaf Devletlerinin ateşkes teklifinde
bulunmasına
DY Türk milletinin silahlı direnişe geçmesine
rumu
api-
ulos
pları
kara
8. "Düşman ordusuyla aramızda büyük bir
açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip
toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabil-
sin.Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar
çekilmek doğru olur. Düşman bizi takip eder-
se kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve
yeniden menzil hatları kurmaya mecbur ola-
cak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak."
dır.
nra
lat-
un
ns
e-
tr
Mustafa Kemal Atatürk
i-
Mustafa Kemal'in Kütahya-Eskişehir
Savaşı sırasında verdiği bu emir;
1.) Ordunun daha fazla kayıp vermesini
engelleme,
II. Taarruz harekâtını başlatma,
III. Savaş alanını genişletme
amaçlarından hangilerini gerçekleştir-
meye yöneliktir?
A Yalnız I.
C) I ve III.
Yalnız II.-
H ve tt.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
3 all %26 Ó 15:24 bittiği- n yok düşü- Milli Mücadele hareketinin son bulmasına Itilaf Devletlerinin ateşkes teklifinde bulunmasına DY Türk milletinin silahlı direnişe geçmesine rumu api- ulos pları kara 8. "Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabil- sin.Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek doğru olur. Düşman bizi takip eder- se kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur ola- cak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak." dır. nra lat- un ns e- tr Mustafa Kemal Atatürk i- Mustafa Kemal'in Kütahya-Eskişehir Savaşı sırasında verdiği bu emir; 1.) Ordunun daha fazla kayıp vermesini engelleme, II. Taarruz harekâtını başlatma, III. Savaş alanını genişletme amaçlarından hangilerini gerçekleştir- meye yöneliktir? A Yalnız I. C) I ve III. Yalnız II.- H ve tt.
2.
5. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misakımillî kararlarından bazıları şunlardır:
bütunne
envé
Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü sıyasi, adli ve mali sınırla-
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür.
Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. pe
malar kaldırılmalıdır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Kapitülasyonlara karşıçıkılmıştır.
B) Turk yurdunun sınırları belirlenmiştir.
CUlusat egemenliğe vurgu yapılmıştır.
DBatı Trakya'nın geleceği, halkın iradesine birakılmıştır.
6.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
2. 5. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan Misakımillî kararlarından bazıları şunlardır: bütunne envé Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü sıyasi, adli ve mali sınırla- Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü, ayrılmaz bir bütündür. Batı Trakya'nın durumu, orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. pe malar kaldırılmalıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kapitülasyonlara karşıçıkılmıştır. B) Turk yurdunun sınırları belirlenmiştir. CUlusat egemenliğe vurgu yapılmıştır. DBatı Trakya'nın geleceği, halkın iradesine birakılmıştır. 6.
yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti dağılma
surecine girdi. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önle-
meye yönelik ortaya atılan fikir akımları ve özellikleri
şunlardır:
Fikir
Akımları
Özellikleri
Osmanlı sınırları içinde yaşayan
tüm milletleri Osmanlı milleti adı
Osmanlıcılık altında bir araya getirerek devletin
dağılmasını önlemeyi amaçlayan
fikir akımıdır.
Müslüman milletlerin Osmanlı ha-
lifesinin liderliğinde tek bir çatı
altında birleştirilmesini amaçlayan
fikir akımıdır.
İslamcılık
Bütün Türkleri Osmanlı Devleti
çatısında bir bayrak altında top-
lamayı amaçlayan fikir akımıdır.
Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın
bilim, teknik ve yönetim anlayışI-
ni alması gerektiğini savunan fikir
akımıdır.
Türkçülük
Batıcılık
Tablodaki açıklamalardan hareketle aşağıdaki.
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
AOsmanlıcılık fikir akımı devletin bütünlüğünü
sağlamayı hedeflemiştir.V
BY Türkçülük fikir akımının, Osmanlıcılık fikir akı-
mindan farkı, tek bir millet üzerinden kurtuluş
çaresi aramasıdır.
Batıcılık, Batı'daki yenilikleri Osmanlı Devleti'ne
aktararak geriye gidişi durdurmayı amaçlamak-
tadır.
slamcılık, devlet ve toplum düzeninde dinden
ziyade millet temelini esas almaktad
2. Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iç işlerine karış-
amacıyla 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. BL
lon hazıları şunlardır:
masını engellemek ve devletin dağılmasını önlemel
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti dağılma surecine girdi. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önle- meye yönelik ortaya atılan fikir akımları ve özellikleri şunlardır: Fikir Akımları Özellikleri Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm milletleri Osmanlı milleti adı Osmanlıcılık altında bir araya getirerek devletin dağılmasını önlemeyi amaçlayan fikir akımıdır. Müslüman milletlerin Osmanlı ha- lifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleştirilmesini amaçlayan fikir akımıdır. İslamcılık Bütün Türkleri Osmanlı Devleti çatısında bir bayrak altında top- lamayı amaçlayan fikir akımıdır. Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'nın bilim, teknik ve yönetim anlayışI- ni alması gerektiğini savunan fikir akımıdır. Türkçülük Batıcılık Tablodaki açıklamalardan hareketle aşağıdaki. yargılardan hangisine ulaşılamaz? AOsmanlıcılık fikir akımı devletin bütünlüğünü sağlamayı hedeflemiştir.V BY Türkçülük fikir akımının, Osmanlıcılık fikir akı- mindan farkı, tek bir millet üzerinden kurtuluş çaresi aramasıdır. Batıcılık, Batı'daki yenilikleri Osmanlı Devleti'ne aktararak geriye gidişi durdurmayı amaçlamak- tadır. slamcılık, devlet ve toplum düzeninde dinden ziyade millet temelini esas almaktad 2. Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iç işlerine karış- amacıyla 1839'da Tanzimat Fermanı'nı ilan etti. BL lon hazıları şunlardır: masını engellemek ve devletin dağılmasını önlemel
T.C. İNKILAP TARİHİ VE A
1. italya, siyasi birliğini tamamladıktan sonra hızla ge-
lişén sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içe-
risine girdi. Coğrafi konumunun yakınlığı ve Os-
manlı Devleti'nin zayıflığı nedeniyle Osmanlı'nın
Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a
saldırdı. Trablusgarp't savunabilmek için Mustafa
Kemal'in de içinde bulunduğu bazı gönüllü subay-
lar halkı örgütleyerek, Derne, Tobruk, Bingazi gibi
kentlerde italyanlara karşı başarılı savunma savaş-
ları yaptı. Mustafa Kemal, elde ettiği başarılar nede-
niyle binbaşılığa yükseltildi. Ancak Balkan Savaş-
larının başlaması üzerine Osmanlı Devleti ile italya
arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Böylelikle Os-
manlı, Trablusgarp'ı kaybetti.
3. Os
ort
Bu
Yu
sa
Ya
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A italya sömürge elde edebilmek için Trablusgarp'a
göz dikmiştir.
B Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in teşki-
latçılık yönü ön plana çıkmıştır.
Osmanlı, Balkan Savaşlarında ağır bir yenilgiye
uğramıştır.
D) Trablusgarp Savaşı sonucunda, Osmanlı Kuzey
Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Yönetim Biçimleri
T.C. İNKILAP TARİHİ VE A 1. italya, siyasi birliğini tamamladıktan sonra hızla ge- lişén sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içe- risine girdi. Coğrafi konumunun yakınlığı ve Os- manlı Devleti'nin zayıflığı nedeniyle Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. Trablusgarp't savunabilmek için Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu bazı gönüllü subay- lar halkı örgütleyerek, Derne, Tobruk, Bingazi gibi kentlerde italyanlara karşı başarılı savunma savaş- ları yaptı. Mustafa Kemal, elde ettiği başarılar nede- niyle binbaşılığa yükseltildi. Ancak Balkan Savaş- larının başlaması üzerine Osmanlı Devleti ile italya arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Böylelikle Os- manlı, Trablusgarp'ı kaybetti. 3. Os ort Bu Yu sa Ya Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A italya sömürge elde edebilmek için Trablusgarp'a göz dikmiştir. B Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in teşki- latçılık yönü ön plana çıkmıştır. Osmanlı, Balkan Savaşlarında ağır bir yenilgiye uğramıştır. D) Trablusgarp Savaşı sonucunda, Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir.
7. I. Dünya Savaşı'nın galip devletleri olan itilaf Devletleri; yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının maddele-
rini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı'nı düzenlediler. Bu konferansta;
1. Osmanlı Devleti dışındaki diğer itifak Devletleri ile barış antlaşması imzalandı.
II. Bu antlaşmalarda yenilen devletlerden onarım ücreti adıyla savaş tazminatı istendi.
II. Sömürgeciliğin yerine manda ve himaye anlayışı getirildi.
Yukarıda verilen maddelerden hangileri itilaf Devletleri'nin Wilson İlkeleri'ne uymadıklarını kanıtlar nitelikte-
dir?
A) I ve I
B) Il ve III
C) I ve II
D) I, Il ve II
20
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
7. I. Dünya Savaşı'nın galip devletleri olan itilaf Devletleri; yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının maddele- rini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı'nı düzenlediler. Bu konferansta; 1. Osmanlı Devleti dışındaki diğer itifak Devletleri ile barış antlaşması imzalandı. II. Bu antlaşmalarda yenilen devletlerden onarım ücreti adıyla savaş tazminatı istendi. II. Sömürgeciliğin yerine manda ve himaye anlayışı getirildi. Yukarıda verilen maddelerden hangileri itilaf Devletleri'nin Wilson İlkeleri'ne uymadıklarını kanıtlar nitelikte- dir? A) I ve I B) Il ve III C) I ve II D) I, Il ve II 20
9 Birinci İnönü Savaşı sonrası ortaya çıkan;
1. TBMM Londra Konferansı'na davet edilmiş-
II. İsmet Paşa albaylıktan tuğgeneralliğe yük-
seltilmiştir.
II. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması
imzalanmıştır
yukarıdaki gelişmelerden hangileri ülkenin
dış politikası ile ilgilidir?
A) Yalnız !
B) I ve Il
C) II ve III
D) I ve III
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
9 Birinci İnönü Savaşı sonrası ortaya çıkan; 1. TBMM Londra Konferansı'na davet edilmiş- II. İsmet Paşa albaylıktan tuğgeneralliğe yük- seltilmiştir. II. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır yukarıdaki gelişmelerden hangileri ülkenin dış politikası ile ilgilidir? A) Yalnız ! B) I ve Il C) II ve III D) I ve III
1. Saltanat Şurası tarafından onaylanması
II. İstanbul Hükümeti tarafından onaylanması
II. Mebusan Meclisi'nde onaylanmaması
IV. TBMM tarafından onaylanmaması
Yukarıdakilerden hangileri Sevr Antlaşması'nın
hukuki açıdan geçersiz olmasının nedenlerinden biri-
dir?
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) I ve II
D) III ve IV
7.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Bir Kahraman Doğuyor
1. Saltanat Şurası tarafından onaylanması II. İstanbul Hükümeti tarafından onaylanması II. Mebusan Meclisi'nde onaylanmaması IV. TBMM tarafından onaylanmaması Yukarıdakilerden hangileri Sevr Antlaşması'nın hukuki açıdan geçersiz olmasının nedenlerinden biri- dir? A) Yalnız I C) Yalnız III B) I ve II D) III ve IV 7.
Mill Macadele'nin hazırlik döneminde Mustafa Kemal'in yaptı
oder
1.
Düşman bizi öldürmek niyetinde
değildir. Düşmanın niyeti, bizi diri
diri mezarımıza gömmektir. Şim-
di çukurun tam kenarında bulu-
nuyoruz. Fakat son bir gayretle
kenetlenirsek, kendimizi kurtar-
mamız mümkündür. Zaten baş-
kaca imkân yoktur.
Mustafa
Kemal
Mustafa Kemal'in Havza'da şehrin ileri gelen-
leriyle yaptığı bir toplantıdaki konuşmasından
hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Bağımsızlık fikrini benimsetmek
B) Milli bilinci uyandırmak
C) Milli birliği sağlamak
D) Milli egemenliği gerçekleştirmek
Ortaokul İnkılap Tarihi
Demokratikleşme Çabaları
Mill Macadele'nin hazırlik döneminde Mustafa Kemal'in yaptı oder 1. Düşman bizi öldürmek niyetinde değildir. Düşmanın niyeti, bizi diri diri mezarımıza gömmektir. Şim- di çukurun tam kenarında bulu- nuyoruz. Fakat son bir gayretle kenetlenirsek, kendimizi kurtar- mamız mümkündür. Zaten baş- kaca imkân yoktur. Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in Havza'da şehrin ileri gelen- leriyle yaptığı bir toplantıdaki konuşmasından hangisini amaçladığı söylenemez? A) Bağımsızlık fikrini benimsetmek B) Milli bilinci uyandırmak C) Milli birliği sağlamak D) Milli egemenliği gerçekleştirmek
o
Atatürk'ün geleceğe yönelik beklentileri şu şekildedir;
00
I. Geleceğin emanet edileceği gençleri yetiştirmek devletin asıl görevidir.
11. Türk milleti bir yandan geçmişiyle övünmeyi, diğer yandan geleceğe umutla bakmayı bilmelidir.
III. Türk genci, her şeyden önce milletin bütünlüğünü tehdit eden tehlikeleri göğüslemeyi öğrenmiş olmalıdır.
710
120
Bu verilen beklentiler Atatürk ilke ve inkılâplarının esaslarından hangileri ile ilişkilendirebilir?
13
1.
II.
140
15
1
A
Akılcılık
Cagdaslasma
Milli Beraberlik
B
Milli Eğitim
Milli Kültür
Tam Bağımsızlık
C
Milli Eğitim
Milli Birlik
Milli Egemenlik
Çağdaşlaşma
D
Tam Bağımsızlık
Milli Kültür
00:08
Ortaokul İnkılap Tarihi
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
o Atatürk'ün geleceğe yönelik beklentileri şu şekildedir; 00 I. Geleceğin emanet edileceği gençleri yetiştirmek devletin asıl görevidir. 11. Türk milleti bir yandan geçmişiyle övünmeyi, diğer yandan geleceğe umutla bakmayı bilmelidir. III. Türk genci, her şeyden önce milletin bütünlüğünü tehdit eden tehlikeleri göğüslemeyi öğrenmiş olmalıdır. 710 120 Bu verilen beklentiler Atatürk ilke ve inkılâplarının esaslarından hangileri ile ilişkilendirebilir? 13 1. II. 140 15 1 A Akılcılık Cagdaslasma Milli Beraberlik B Milli Eğitim Milli Kültür Tam Bağımsızlık C Milli Eğitim Milli Birlik Milli Egemenlik Çağdaşlaşma D Tam Bağımsızlık Milli Kültür 00:08
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
6. Türk ordusu, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yu-
nan kuvvetlerini 13 Eylül 1921'de Sakarya Irmağı'nın
batısına püskürtmüştür.
Bu zaferin ardından,
• Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Gü-
ney Cephesi kapanmıştır.
• Halkın Mustafa Kemal'e ve Türk ordusuna güve-
ni artmıştır.
• Kafkas devletleriyle Kars Antlaşması imzalan-
mıştır.
Bu gelişmelere dayanılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
o
A) Askerî başarı beraberinde siyasi kazanımları ge-
tirmiştir.
B) Sakarya Savaşı'yla güney sınırımız günümüzdeki
şekline kavuşmuştur.
C) TBMM'yi tanıyan devlet sayısı artmıştır.
D) İtilaf Devletlerinden biri TBMM'yle savaşı bitirmiş-
tir.
Ortaokul İnkılap Tarihi
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 6. Türk ordusu, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yu- nan kuvvetlerini 13 Eylül 1921'de Sakarya Irmağı'nın batısına püskürtmüştür. Bu zaferin ardından, • Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanarak Gü- ney Cephesi kapanmıştır. • Halkın Mustafa Kemal'e ve Türk ordusuna güve- ni artmıştır. • Kafkas devletleriyle Kars Antlaşması imzalan- mıştır. Bu gelişmelere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? o A) Askerî başarı beraberinde siyasi kazanımları ge- tirmiştir. B) Sakarya Savaşı'yla güney sınırımız günümüzdeki şekline kavuşmuştur. C) TBMM'yi tanıyan devlet sayısı artmıştır. D) İtilaf Devletlerinden biri TBMM'yle savaşı bitirmiş- tir.